Programma Roger en S/4HANA

Er is een digitale transformatie met meerdere grote IT-vernieuwingen gaande binnen Defensie. Eén van die vernieuwingen is programma Roger, waarbij Defensie overgaat op S/4HANA. Brigadegeneraal en programmadirecteur S/4HANA drs. Edwin Lookermans lichtte de CMC in over de stand van zaken.

Het huidige IT-platform binnen Defensie is zowel functioneel als technisch verouderd. Daarom wordt het huidige IT-platform over enkele jaren niet meer ondersteund door de leverancier. Er wordt nu flink geïnvesteerd in Defensie en daarbij hoort ook een moderne bedrijfsvoering die gebruik maakt van nieuwe technologieën als big data en het kunnen werken in de cloud. Het nieuwe IT-platform S/4HANA gaat dit allemaal bieden.

Het programma loopt voorspoedig. De uitvoeringsfase van het programma bestaat uit twee delen. Naar verwachting gaat Defensie begin juli technisch over naar het nieuwe S/4HANA platform. Het overgrote deel van de Defensiemedewerkers zal daar niets van merken, omdat er een softwareschil om de omgeving heen zit waarmee eindgebruikers blijven beschikken over de oude schermen en functionaliteiten. Daarna gaat het programma in blokken verdeeld over de aankomende 3.5 jaar de eindgebruikers overzetten naar de nieuwe schermen en functionaliteiten van S/4HANA. Alle SAP-gebruikers worden vooraf goed voorbereid op deze overgang.

De CMC complimenteerde de programmadirecteur met de vergaande vorderingen in de implementatie van zo’n groot programma. Ook stelden de leden enkele kritische vragen over bijvoorbeeld de datavervuiling in het huidig systeem. Kunnen we daar reparaties in verwachten? De huidige data is beoordeeld en blijkt goed genoeg voor de technische overgang. Er is weliswaar sprake van datavervuiling, maar het vooraf opschonen daarvan zou betekenen dat het programma niet kan worden afgerond voordat de ondersteuning van het huidige IT-platform eindigt. Het verbeteren van de kwaliteit van data is daarom opgepakt in een apart programma dat naast programma Roger loopt. Ook vroeg de CMC hoe er wordt voorkomen dat er toch medewerkers en bedrijfsprocessen zijn die wel de impact van de migratie zullen merken. De werking van S/4HANA is herhaaldelijk getest en dat zal in elk blok opnieuw gebeuren. De veranderingen zijn voor sommige medewerkers klein en voor andere medewerkers groter. Om de medewerkers goed voor te bereiden is een aanpak ontwikkeld, waar opleidingen en trainingen deel van uitmaken.

In de eerstvolgende overlegvergadering geeft de Chief Information Officer toelichting over de digitale transformatie binnen Defensie. Daarbij wordt ingegaan op de koppeling tussen project Roger en de HR-IT vernieuwing en zal vanuit de CMC worden uitgevraagd hoe daarin de privacy van medewerkers op het gebied van data wordt geborgd.