Toenemende inzet reservisten vergt toenemende rol medezeggenschap

‘Gedwongen door het personeelstekort en de verslechterde veiligheidssituatie, dient Defensie meer te vertrouwen op de inzet van reservisten’, was te lezen in een Kamerbrief van Staatssecretaris Van der Maat in april 2023. Sindsdien is de zoektocht naar 14.000 extra reservisten in volle gang.

Dave Aben, sr. stafmedewerker bij de afdeling Grondgebonden C-Systemen van de Directie Materieel & Diensten vallend onder Commando Landstrijdkrachten (CLAS), is sinds 2007 reservist. Tot 2018 naast een burgerbaan. Aansluitend, tussen 2018 en 2022, fulltime reservist bij de Koninklijke Marine. Vanuit die hoedanigheid is hij lid van de Werkgroep Reservisten die onder de DMC van de Koninklijke Marine hangt, waar Dave ook een actieve rol in speelt.

Tijdens het CMC-overleg van 27 september sloot hij aan om een korte update te geven vanuit de Werkgroep Reservisten Koninklijke Marine en nadrukkelijker de verbinding te zoeken met de werkgroep Reservisten van de CMC waarin reservisten van alle defensieonderdelen zijn vertegenwoordigd:

“Op dit moment telt de defensieorganisatie ruim 6.000 reservisten. De ambitie om deze groep in de komende jaren meer dan te verdriedubbelen en te laten opereren naast de beroepsmilitairen stelt ons voor de nodige uitdagingen. Doordat reservisten moeilijk te vangen zijn in het huidige schillenmodel, is het vooralsnog een zoektocht hoe wij ons als reservisten hiertoe verhouden. Hetzelfde geldt voor het vernieuwingsmodel HR. We lopen op rechtspositioneel gebied tegen veel dingen aan. Denk aan vragen rond salariëring, sociale zekerheid of aansturing. De medezeggenschap gaat weliswaar niet over beleid rondom die vragen, maar wel over de uitvoering ervan. Door ons te verenigen in Werkgroepen is er ruimte om vanuit positieve energie prangende kwesties aan te kaarten en creëren we recht van spreken. De komende periode zetten we vanuit de Werkgroepen verder in op het verbeteren van de positie van de reservist.”

Werkgroep versterken?

Ben jij reservist en wil jij je de Werkgroep van de Koninklijke Marine komen versterken of je aansluiten bij de overkoepelende Werkgroep Reservisten van de CMC ? Neem contact op met: DMC CZSK voor Werkgroep reservisten Koninklijke Marine en CMC BS voor Werkgroep reservisten CMC.