CMC krijgt toelichting Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie

Tijdens de overlegvergadering van 12 april 2023 kreeg de CMC een toelichting op de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie. Tülay Berk van de afdeling Duurzaamheid en Liesa de Haan, dossierhouder mobiliteit, gaven uitleg en beantwoordden de vragen van de CMC-leden over duurzaamheid. Als het om duurzaamheid gaat, dan is de centrale vraag volgens Tülay Berk: ‘Hoe kunnen we bijdragen aan de milieu & klimaatdoelen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen? En dat zonder dat het onze werkzaamheden en operaties schaadt? Sterker nog: dat het onze missie versterkt!’

Meetbare klimaatdoelen

In de uitvoeringsagenda zijn duidelijke ambities maar ook meetbare doelen opgesteld. ‘Hoe zijn de SMART-doelen tot stand gekomen?’ zo vroeg de CMC. ‘Die zijn tot stand gekomen door een inventarisatie van de nationale doelen. Als Defensie kijken we waar we mee kunnen gaan en waar we een voorbehoud moeten maken.’

CMC nodig bij stappen in verduurzaming

Tülay geeft aan dat de CMC ook een belangrijke rol heeft als het gaat om verduurzaming: ‘Wij hebben de CMC echt nodig om stap voor stap het voortouw te nemen in verduurzaming. Er is wel draagvlak binnen de organisatie, want het is een belangrijk maatschappelijk issue. Ik geloof dat als we onze operaties kunnen versterken met verduurzaming, dan gaat heel Defensie mee.’

Mobiliteitsplan: verschillende onderdelen

Liesa nam hierna het stokje over en vertelde meer over het mobiliteitsplan. ‘De doelstelling is om de CO2-uitstoot met 50 procent te verminderen in 2023 vergeleken met 2016. Daarbij kijken we naar woon-werkverkeer, maar ook hybride werken. Denk aan het aantrekkelijker maken van thuiswerken waar dat kan.’ Het derde punt is binnenlandse en buitenlandse dienstreizen. Wel zal er een gedragscampagne nodig zijn, zo vertelt Liesa. ‘We zien dat zelfs bij kazernes die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, men toch vaak kiest voor de auto. Er moet ook onderzoek gedaan worden naar waarom mensen de auto nemen.’

Rol CMC en vizier op de toekomst

Als er uiteindelijk wijzigingen komen in de defensiebrede bedrijfsvoering door de stappen die op het gebied van duurzaamheid gezet worden, dan moet hierover met de CMC tot overeenstemming gekomen worden. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een visiedocument, en de ambitie is om het mobiliteitsplan eind van 2023 af te hebben. Liesa en Tülayvragen de CMC actief betrokken te zijn bij verduurzaming. Afgesproken is, dat CMC op de hoogte blijft en dat er dit jaar nog een aantal keer samen wordt afgesproken om het visiedocument te bespreken.