Over de CMC

De centrale medezeggenschapscommissie (CMC) zet zich Defensiebreed in voor personeel en organisatie op het vlak van veiligheid, welzijn en bedrijfsvoering.

De CMC voert het overleg met de secretaris-generaal van Defensie. Op jaarbasis vinden er circa 11 overlegvergaderingen plaatst. Ter voorbereiding van de overlegvergaderingen vinden commissievergaderingen plaats. Tijdens de commissievergaderingen worden de volgende onderwerpen behandeld:
   – adviesaanvragen op vele gebieden;
   – bespreken algemene gang van zaken binnen het Ministerie;
   – bespreken van de bedrijfsvoering, veiligheid, welzijn en personeelsaangelegenheden. Zie hiervoor de verslagen en adviesaanvragen;
   – ziet toe op de juiste toepassing van de arbeids- en dienstvoorwaarden, die op centraal niveau zijn afgesproken;
   – ongevraagde adviezen op aldeze gebieden.

Verslagen van de overleggen, de adviesaanvragen en andere documenten zijn te vinden binnen de besloten intranetomgeving van Defensie, op de SharePoint pagina van de CMC:

bestuursstafportaal.mindef.nl/sites/CMC

Lees meer over medezeggenschap binnen Defensie >


Werkgroepen

Voor specifieke onderwerpen zal de CMC een (tijdelijke) werkgroep instellen. Momenteel is de volgende werkgroep ingesteld:

  • Werkgroep VKAM. Deze werkgroep behandelt alle onderwerpen op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu, en is een voortzetting van de technische werkgroep Arbo en Milieu.
  • Werkgroep Reservisten. Reservisten vanuit de verschillende Defensieonderdelen komen hierin samen om te spreken over het reservistenbeleid en daaraan gerelateerde zaken.
  • Werkgroep Gezondheidszorg

Contact

Contact opnemen met de CMC kan via cmc@mindef.nl