Zelftesten bij Defensie

De CMC ontvangt signalen dat er onduidelijkheid is over het verstrekken van gratis zelftesten vanuit Defensie. Om dit op te helderen deed de CMC navraag. 

Defensie biedt, op enkele uitzonderingen na, geen gratis zelftesten aan. De organisatie volgt daarin het Rijksbeleid. Een uitzondering is dat medewerkers een zelftest kunnen declareren wanneer ze deze nodig hebben om voor werkzaamheden de grens tussen Nederland en Duitsland over te steken. Een andere uitzondering zijn de zelftesten die vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden uitgegeven voor geaccrediteerde opleidingen. De Nederlandse Defensie Academie volgt daarin de aanwijzingen van het OCW op voor gebruik. 

Een zelftest geeft alleen een indicatie. Ze zijn minder betrouwbaar dan de sneltest of de PCR-test. Hierdoor bestaat de kans dat een zelftest je een negatieve testuitslag oplevert, maar je wel ziek bent en daardoor ook collega’s kunt besmetten. Conform de adviezen van het CEAG worden zelftesten daarom niet gebruikt in de operationele omgeving. Wanneer je Corona-gerelateerde klachten hebt kun je je gratis laten testen bij de GGD. 

Een commandant mag een medewerker overigens niet verplichten om aan een sneltest of zelftest deel te nemen. Bij klachten kan de commandant de militair wel verplichten zich onder behandeling van het gezondheidscentrum te plaatsen.

Zie voor meer info over de zelftesten de frequently asked questions (FAQ) pagina’s over Corona-virus op het intranet, te vinden via de homepagina.