Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) komt eraan. Op 26 januari jl. heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de overheid transparanter wordt. Overheidsorganisaties moeten hiervoor hun informatiehuishouding verder op orde brengen. Als het aangepaste wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt, zal de Woo de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) vervangen.

De nieuwe wet gaat een behoorlijke impact hebben op de bedrijfsvoering binnen Defensie. Processen moeten worden aangepast en technieken veranderd. Dit vraagt een andere mindset van medewerkers en daarvoor is een cultuuromslag nodig. Transparantie en het delen van informatie staan binnen de medezeggenschap centraal. Deze wet kan ook effect hebben op de wijze waarop informatie wordt gedeeld met de medezeggenschap. Goede beeldvorming is dus van belang. Ofwel: welke impact gaan de wijzigingen hebben op personeel en organisatie, welke trainingen moet het Defensie personeel ondergaan en hoe kan ook de medezeggenschap hiermee haar informatiepositie verder versterken? De CMC is nauw betrokken bij de impact op de bedrijfsvoering en volgt dus ook dit proces op de voet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *