Vaccineren Defensie

Het vaccineren tegen COVID-19 is zowel binnen als buiten Defensie een veelbesproken onderwerp. Door deelname aan de werkgroep 1,5-meter samenleving en de COVID Taskforce wordt de CMC nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom COVID-19 en het vaccinatiebeleid.

Onlangs werd bekend dat Defensie toestemming heeft om zelf haar militairen te vaccineren. Burgers worden vooralsnog gevaccineerd via het reguliere vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid. Voor zowel militairen als burgers wordt de volgorde van het vaccinatiebeleid van het Rijk opgevolgd.

Momenteel is het vaccineren tegen COVID-19 nog niet verplicht, wat geldt voor zowel burgers als militairen. Dit kan in de (nabije) toekomst wijzigen, bijvoorbeeld voor militairen die op missie gaan. Bij vragen hierover kan, ook vanuit de medezeggenschap, worden overlegd met de stafartsen van de Defensieonderdelen.

Gister kwam in de overlegvergadering met de secretaris-generaal ook het thuiswerken weer ter sprake. Ook daarin volgt Defensie het Rijksbeleid op: thuiswerken is en blijft voorlopig nog steeds de norm.