Update werkgroep Reservisten

Ieder kwartaal vindt een overleg van de werkgroep Reservisten plaats. Het overleg van afgelopen week werd geleid door de nieuwe voorzitter van de werkgroep, Victor Henzel, die het stokje overneemt van oud-voorzitter Jan Vermeulen. Daarnaast wordt de werkgroep versterkt door twee nieuwe leden vanuit het Defensity College.

In het overleg werd onder andere teruggeblikt op het gesprek met HRM, dat eerder deze maand plaatsvond. Daarin gaf HRM een presentatie over het ontwikkelen van de nieuwe aanstellings- en contractvormen, die vallen binnen het nieuwe HR-model. Naast het informeren van de werkgroep over de stand van zaken, werd het overleg ook gebruikt om input op te halen bij de werkgroep. HRM zal gaandeweg het traject met de werkgroep in gesprek blijven om input te blijven vergaren.

Ook de voortgang van de uit te brengen brochures sociale zekerheid en algemene rechtspositie voor reservisten CLAS en KMAR werd besproken. Een ander agendapunt was de ZZF-compensatie voor feestdagen. Dit lijkt voor reservisten nog niet goed te zijn ingeregeld binnen alle Defensieonderdelen (DO’s). De leden van de werkgroep gaan dit na binnen hun eigen DO, zodat de voorzitter de input hierover kan voorleggen aan de CMC.

31 mei gaat de werkgroep langs bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Ook volgt er binnenkort een infographic over (aanvullend) geboorteverlof, om meer duidelijkheid over de daarbij behorende vergoedingen te verschaffen aan reservisten.