Toelichting aan CMC over Beleidskaarten Verduurzaming Vastgoed en Kantoren

Vincent Gales en Ron Huibrechtse gaven tijdens de commissievergadering van 17 mei uitleg over de Beleidskaarten Verduurzaming Vastgoed en Kantoren. Er is een transformatie op het gebied van vastgoed nodig, onder andere doordat er vastgoed verouderd is. Er is gevraagd een aantal beleidskaders te actualiseren, denk aan leslokalen en duurzaamheid. Het gaat dus om gebouwen maar het thema duurzaamheid loopt hier doorheen.

Beleidskader verduurzaming vastgoed

Binnen het klimaatakkoord zijn een aantal doelen gesteld, dus ook Defensie moet hieraan een steentje bijdragen. Ook is het doel richting te geven aan programma Transformatie Vastgoed (Concentreren, Vernieuwen en Verduurzamen). Dat biedt overigens ook kansen om meer te verduurzamen, zo geeft Vincent aan. Er zijn een vijftal principes opgesteld voor het beleidskader. Duurzaamheid is een doel, maar het mag de operationele werking niet in de weg zitten.

Operationeel & functioneel versus verduurzaming

De CMC stelde vragen over wat er precies onder operationeel wordt verstaan. Wanneer gaat er iets vóór duurzaamheid? Bijvoorbeeld als het gaat om het opheffen van een object, of een veilige omgeving voor het opleiden van minderjarigen (VeVa)? Functioneel gebruik staat ten dienste van het operationeel gebruik, gaf Vincent aan. Het zal in de praktijk niet vaak voorkomen dat dit duurzaamheid in de weg zit. Ook gaf de CMC aan dat dit lange trajecten zijn, maar dat er ook op korte termijn acties nodig zijn. Vincent: ‘We hebben eigenlijk een opgave om een efficiëntieslag te maken. Tegelijkertijd is er ook een groei van defensie. Daar zit een bepaalde spanning in.’ Ook is het voor nieuwe gebouwen makkelijker en goedkoper om dit duurzaam aan te pakken, dan bestaande gebouwen te verduurzamen.

Aandachtspunten & routekaart

Er zijn een behoorlijk aantal aandachtspunten als het gaat om het verduurzamen van vastgoed. Denk aan duurzame energie, circulair bouwen, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. In de routekaart wordt de huidige wetgeving maar ook toekomstige wetgeving meegenomen op het gebied van bijvoorbeeld circulariteit en natuur, daar wordt geprobeerd op te anticiperen. De CMC vroeg of er alleen wat betreft duurzaamheid naar toekomstige wetgeving wordt gekeken, of ook op andere gebieden. Vincent gaf aan dat dat hem zeker een goed idee lijkt, maar dat dit elders belegd is.

Wat levert verduurzaming op?

Er wordt direct gericht op de einddoelen van 2050, veel nationale einddoelen zijn op dat jaartal gericht. De routekaart bestaat uit vier thema’s: energietransitie, circulair bouwen, natuurinclusief werken en klimaatadaptatie. De kosten worden doorgerekend tot 2030, daar is een knip gemaakt. Er is namelijk te weinig informatie om door te rekenen na 2030. Vincent gaf ook nog een klein inkijkje in wat de verduurzaming moet opleveren. Een belangrijk punt waar op gelet wordt is het terugbrengen van de CO-2-uitstoot. We leveren nu al 42% minder CO-2 uitstoot dan bij het eerste meetpunt van 1990. In 2030 willen 55% minder uitstoten om in 2050 uiteindelijk klimaatneutraal te kunnen worden.

Kantoorruimte waarin hybride werken wordt ondersteund

Tot slot gaf Ron Huibrechtse hierna nog een korte aanvulling, met name gericht op hybride werken. Dit moet nog verder worden ingevoerd in de kantooromgeving. Er is behoefte aan moderne kantoren die hybride werken meer ondersteunen, dat is nu nog niet genoeg het geval. Hierbij is een aantal uitgangspunten waaronder verbetering van de digitale infrastructuur, verdere uitbreiding van hybride vergaderzalen, het aanpassen van de kantoormix met een goede verhouding open en gesloten werkplekken en mogelijkheden tot een plek waar je kan (video)bellen zodat het aansluit bij de moderne manier van werken. Wel zijn er nog grote uitdagingen om dit te bereiken. Hybride werken gaat niet meer weg, we moeten daar met z’n allen een goede balans vinden.

Het vervolg

Ron Huibrechtse gaat nog een presentatie voorbereiden over hoe hybride werken er uit kan komen te zien in een nieuwe omgeving.