Themaoverleg gezond werkgeverschap

Onlangs vond een door de CMC geïnitieerd themaoverleg plaats over ‘Gezond Werkgeverschap’. De insteek van het overleg was om met een aantal betrokken spelers een gezamenlijk beeld te krijgen bij wat gezond werkgeverschap betekent en hoe hier de regie over kan worden gevoerd. Aanwezig waren Gea van Craaikamp (SG), Kol Albert Rietstra (HDP), Bgen Joris Legein (DPOD), Dirk Uittebogaard (Paresto), Kol Sylvia Babusch (CEAG), Chantal Koole (DV) en CDR-arts Remco Blom (DGO/MGA).

Geen centrale regie

Aanleiding van het themaoverleg vormden de losse onderwerpen rondom dit thema die regelmatig binnen Defensie voorbij komen. De CMC ziet integraliteit in deze onderwerpen, maar merkt op dat er geen centrale regie is. Zij is er voorstander van dat de samenhang wordt verbeterd en er een meer integrale visie komt, om meer op het vlak van gezond werkgeverschap te kunnen bereiken. Defensie is een bijzondere werkgever, waar veel medewerkers intern zitten en waar er integraal zorg wordt geboden. Daarbij stromen er veel jong volwassenen in die binnen Defensie worden gevormd, wat extra verantwoordelijkheid rondom gezond werkgeverschap meebrengt. Ook worden gezondheid, goed werkgeverschap en duurzaamheid belangrijk gevonden door jongeren, wat het een factor maakt voor werving en behoud.

Pitches

Tijdens het overleg verzorgden de deelnemers een korte pitch over wat gezond werkgeverschap volgens hen betekent en welke initiatieven er al bij hun eenheid lopen. Ook gingen zij in op hoe we verder richting kunnen geven aan het thema. Veel deelnemers herkenden het ontbreken van een centrale regisseur en zagen hier de toegevoegde waarde van in.

Samenwerking kan beter

De SG concludeerde dat er veel goede initiatieven plaatsvinden en er al wordt samengewerkt, maar dat deze samenwerking nog beter kan. Het opgeknipt zijn van de ketens werkt vertragend en de integraliteit en het eindresultaat kunnen hierdoor uit beeld verdwijnen. Dit is eenvoudiger geanalyseerd dan opgelost. Wel kunnen er alvast quick wins worden behaald op vlak van het rookbeleid en gezonde voeding. De SG gaat verder in gesprek met de HDP over de centrale regiefunctie en over het maken van stappen op deze quick wins.


De CMC ervaarde het als een constructief overleg en hoopt dat dit bijdraagt aan het zetten van stappen richting regie op dit thema.