Technische werkgroep HR-transitie

De CMC heeft besloten om een technische werkgroep HR-Transitie in te stellen. Het doel van deze werkgroep is het ondersteunen van de CMC en de onderliggende medezeggenschap bij het uitoefenen van haar rol/taak in de HR-Transitie. Hierin wordt samengewerkt met de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissies (DMC’s), die in de werkgroep worden vertegenwoordigd.

Bij de medezeggenschap, maar ook bij HR-transitiemanagers, merkt de CMC dat er nog veel onduidelijkheid is over de HR-transitie. De CMC ziet als toegevoegde waarde van de werkgroep het (samen) werken vanuit de bedoeling, gezamenlijk de verbinding zoeken in ontwikkelingen die (nog) onbekend of onduidelijk zijn en het bieden van ondersteuning om deze concreet te maken.

De rol van de werkgroep is uitsluitend ondersteunend aan de medezeggenschapscommissies (MC’s). De MC’s houden hun eigen verantwoordelijkheid. De werkgroep neemt dus geen beslissingen, maar helpt de MC’s aan informatie en deelt kennis en ervaring. Andersom is het belangrijk dat de werkgroep informatie krijgt vanaf de werkvloer, over wat er wel en niet goed verloopt. De werkgroep krijgt via de CMC de beschikking over het CMC-netwerk waardoor zorgen over, maar ook resultaten en effecten van ontwikkelingen, kunnen worden gedeeld met o.a. de Hoofddirecteur Personeel en Directeur Personeelsbeleid en Management.