Tafelgesprek verhuizing Marinierskazerne: hoe de strijd om inspraak het verschil maakte

Gister gingen diverse betrokkenen bij het proces rondom de verhuizing van de Marinierskazerne met elkaar in gesprek. Vanuit zowel het perspectief van de politiek, de zeggenschap als de medezeggenschap werd teruggeblikt tijdens een tafelgesprek met livestream. Wat kunnen zowel de medezeggenschap als de organisatie Defensie leren van hoe dit proces is verlopen, om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen?

Rommelig verlopen

Het gesprek met de medezeggenschap is gedurende het proces rondom de verhuizing uitermate rommelig verlopen. Te lang werd gezocht naar de juiste vorm van medezeggenschap. Een les die hieruit kan worden getrokken is om bij een volgend traject al vroegtijdig met elkaar in gesprek te treden. Betrek als zeggenschap de medezeggenschap al in de studiefase. Ook als het nog niet duidelijk is op welke wijze de verandering uiteindelijk gaat plaatsvinden en welke vorm van medezeggenschap betrokken moet worden. Voer in ieder geval al informeel het gesprek met elkaar.

Aankomende projecten

Voor zowel de organisatie als de medezeggenschap is het van belang om wat in dit proces is misgegaan te zien als leerschool voor projecten die nog komen gaan. Zo werd er gerefereerd naar het recente IBO-rapport, waarin staat vermeld dat een reductie van 35-40% van het vastgoed nodig is om weer in balans te komen met het beschikbare budget voor vastgoed. Als lid van medezeggenschap is het belangrijk om je voor te bereiden op ontwikkelingen die in het kader van dit soort projecten op je af gaan komen. Toon initiatief en laat het momentum niet aan je voorbij gaan.

Hetzelfde doel voor ogen

Ook voor een projectleider is het van grote meerwaarde om de kennis van de medezeggenschap tijdig mee te nemen. Deze is erbij gebaat dat het gesprek tussen de zeggenschap en medezeggenschap goed verloopt. Heb hetzelfde doel voor ogen en geef elkaar de ruimte om samen (informeel) het gesprek aan te gaan. Neem elkaar mee in de mogelijkheden en onmogelijkheden en zorg voor een sfeer van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Tafelgasten en organisatie

Het webinar werd georganiseerd als praktijkopdracht in het kader van de Masterclass Medezeggenschap. Tafelgasten waren de voormalig plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en commandant Korps Mariniers (en huidig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht), luitenant-generaal Frank van Sprang, projectdirecteur van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ), de heer Jan Erven, voormalig voorzitter van de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie MARKAZ, de heer Bert van de Wakker, medezeggenschapscoördinator van de vakbond VBM, de heer Jef Stassen en voormalig Tweede Kamerlid en woordvoerder Defensie van de PvdA, mevrouw Angelien Eijsink. Het gesprek werd gemodereerd door de heer Jean Debie, voorzitter van de VBM. De organisatie werd ondersteund door de Centrale Medezeggenschapscommissie en is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Defensie bestuursstaf.

Wil je de webinar terugkijken? De opname is beschikbaar via DefensieTV, te bekijken binnen Mulan. De link is te vinden op Platform Medezeggenschap en de SharePoint van de CMC. Je kunt de link ook opvragen door een mail te sturen naar MZWebinar.Markaz@mindef.nl.