Systeemtherapie opnieuw onderdeel Defensieaanbod

Systeemtherapeuten bieden gespecialiseerde begeleiding aan militairen én hun thuisfront. Een belangrijke dienstverlening aangezien missies, oefeningen en trainingen een grote belasting voor hen kunnen vormen.
Ruim 10 jaar lang vormde systeemtherapie een onderdeel van het Defensieaanbod binnen de militaire gezondheidszorg. Hieraan kwam in 2019 een einde toen de functies van systeemtherapeut ten gevolge van een reorganisatie van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) kwamen te vervallen.

De CMC acht echter laagdrempelige toegang tot systeemtherapie in het belang van zowel het welzijn als het behoud van personeel. Ook beschouwt zij een dergelijke dienstverlening als een onderdeel van goed werkgeverschap.

De CMC heeft dan ook meerdere malen gesproken met de Secretaris-Generaal (SG) en de Hoofddirecteur Personeel (HDP) over de onwenselijkheid van het verdwijnen van systeemtherapie binnen het aanbod aan diensten binnen Defensie, de gevolgen van dien voor het betreffende Defensiepersoneel en het thuisfront, en vooral hoe dit het beste op te lossen.

Dit leidde oktober 2020 tot de toezegging van het terug laten keren van in ieder geval reeds 2 VTE aan systeemtherapeuten, en wel binnen de dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW). Sindsdien is BMW actief bezig geweest met het opnieuw inrichten van het aanbod aan systeemtherapie binnen Defensie.

Onlangs ontving de CMC bericht dat binnen dit proces twee geschikte kandidaten geselecteerd zijn voor het invullen van de functie van systeemtherapeut. De CMC feliciteert de collega’s die deze waardevolle functies gaan vervullen en is verheugd dat opnieuw wordt voorzien in deze belangrijke dienstverlening binnen Defensie!