Systeemtherapie

Missies, oefeningen en trainingen binnen Nederland en daarbuiten kunnen een grote belasting zijn voor militairen én voor hun thuisfront. Het spanningsveld tussen werk en privé is een belangrijke reden waarom medewerkers Defensie verlaten. Door onder andere militairen en hun thuisfront vroegtijdig te begeleiden kan uitval en uitstroom worden voorkomen.

Dergelijke gespecialiseerde begeleiding werd ruim 10 jaar lang geboden door bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) geregistreerde militaire systeemtherapeuten. Hieraan kwam helaas een einde toen deze functies en daarmee deze begeleiding vorig jaar bij een reorganisatie van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) kwamen te vervallen.

Het afgelopen jaar heeft de CMC meerdere malen gesproken met de Secretaris-Generaal (SG) en de Hoofddirecteur Personeel (HDP) over het verdwijnen van het Defensieaanbod aan systeemtherapie, en de gevolgen van dien. De CMC adviseerde in het belang van het Defensiepersoneel én daarmee van de Defensieorganisatie deze verdwenen dienstverlening alsnog terug te laten keren. Dit met goed resultaat: de HDP heeft toegezegd 2 VTE aan systeemtherapeuten terug te laten keren.

Defensie heeft in tegenstelling tot andere sectoren een eigen gezondheidszorgsysteem met over het algemeen een goed aanbod aan gerichte zorg voor haar personeel. Gezien de aard van de werkzaamheden van dit personeel is dat ook noodzakelijk. Bepaalde relatie- en gezinsgerichte zorg werd tot voor kort enkel vergoed en gegeven wanneer deze verbonden was aan de diagnose van een psychiatrische aandoening. Een dergelijk ‘stempel’ kan voor Defensiemedewerkers als onprettig worden ervaren. Zeker wanneer deze zorg wel noodzakelijk is omdat het probleem ligt in de relatie met het thuisfront terwijl er niet eens sprake is van een psychiatrische aandoening. Tijdelijke gespecialiseerde hulp van systeemtherapeuten NVRG biedt dan uitkomst om het systeem waarvan de Defensiemedewerker deel uitmaakt weer op de rit te krijgen. Daarmee wordt uitval van medewerkers ten gevolge van psychosociale problemen en verhoogde arbeidsbelasting tegengegaan.

Systeemtherapie is dan ook in het belang van het behoud van personeel en onderdeel van goed werkgeverschap. Een mooie bijkomstigheid voor Defensie is dat sinds kort de zorgverzekeraar de dienstverlening ook vergoed wanneer er geen sprake is van een psychiatrische aandoening. De CMC is dan ook verheugd dat de SG en de HDP gehoor hebben gegeven aan het terug laten keren in de Defensieorganisatie van de systeemtherapeuten NVRG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *