Sluit aan bij gesprek over vastgoed Defensie

Vorige week werd het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vastgoed Defensie aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport gaat in op de sterk verouderde staat van het vastgoed van Defensie. Er is een grote achterstand in het onderhoud, maar niet voldoende budget om dit aan te pakken.

Het onderzoek concludeert dat een flinke reductie van het vastgoed nodig is om de omvang van het vastgoed weer in balans te brengen met het beschikbare budget. Een reductie van maar liefst 35% – 40%. Defensie wil niet simpelweg gaan snijden, maar weloverwogen investeren om te komen tot een duurzame vastgoedportefeuille.

Enige tijd geleden is een verkenning gestart om na te gaan wat hiervoor nodig is. Op verschillende plekken en niveaus binnen de organisatie wordt er nagedacht over oplossingen. De Centrale Medezeggenschapscommissie is hierbij aangehaakt en wordt met regelmaat geïnformeerd door de verantwoordelijk projectleider en de secretaris-generaal.

Er staat veel te gebeuren om een duurzame vastgoedportefeuille te kunnen realiseren. Veel medewerkers voelen emotionele binding met hun werklocatie. Het probleem is echter groot en ingrijpen is nodig. Er moeten keuzes worden gemaakt. Een oproep aan de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissies: zorg dat je hierop bent aangesloten. Voer het gesprek in de lijn en durf vragen te stellen.

Download hier het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vastgoed Defensie.