Stand van zaken werkgroep Reservisten & brochures

Voorzitters van de werkgroep Reservisten, Jan Vermeulen en Johan Pols, presenteerden woensdag een stand van zaken rondom de werkgroep aan de secretaris-generaal. De werkgroep is in het leven geroepen om informatie uit te wisselen tussen reservisten van de verschillende Defensieonderdelen. Daaruit bleek dat er veel rechtspositionele vraagstukken leven. De medezeggenschap gaat niet over die vragen, maar wel over de uitvoering ervan.

De werkgroep wordt steeds vaker betrokken bij overleggen, waaronder het Reservisten Overleg Krijgsmacht. Dit leidt ertoe dat de werkgroep ook steeds vaker betrokken wordt bij beleidsvorming, zoals de regeling voor reservisten bij de uitbraak van COVID-19. De werkgroep streeft ernaar om ook een sparringpartner te worden voor HRM rondom de HR-transitie en de nieuwe contractvormen.

Maj. Johan Pols, technisch voorzitter van de werkgroep en daarnaast beleidsmedewerker bij vakbond ACOM, ontwikkelde een drietal brochures over de rechtspositie van reservisten voor de Luchtmacht:

Er wordt ook een versie gemaakt voor de Landmacht, Marechaussee en de Marine. De brochures zijn bedoeld om reservisten, maar ook leidinggevenden en andere betrokkenen binnen Defensie, duidelijkheid te geven rondom de rechten van reservisten. Dit vindt in nauw overleg plaats met de Directeuren Personeel van de Defensieonderdelen, met de Directeur Personeel van de Landmacht als kartrekker.