Presentatie SG over informeren, appreciëren en adviseren

CMC-lid Hans Schenkeveld verzorgde tijdens de CMC overlegvergadering een presentatie aan de secretaris-generaal (SG) over medezeggenschap en het informeren, appreciëren en adviseren. De CMC is ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde van medezeggenschap veelal in appreciaties zit. Om appreciaties te kunnen leveren is het belangrijk om uit het vaste keurslijf van het advies vragen en het advies geven te breken.

Het omgekeerde van initiatiefrecht

Appreciëren is te beschouwen als het omgekeerde van initiatiefrecht: in plaats van dat een MC op eigen initiatief een voorstel doet aan het hoofd van de diensteenheid (HDE), vraagt het HDE een appreciatie aan zijn MC. Er is dan – net als bij initiatiefrecht – geen sprake van het overeenstemmingsvereiste, de inbreng van de MC wordt gevraagd om waarde toe te voegen aan de bedrijfsvoering respectievelijk aan (bedrijfs)plannen die in de maak zijn.

Invloed in het voortraject

Naast appreciaties zet de CMC al langere tijd in op het gesprek voeren tijdens het voortraject en vanuit daar tot overeenstemming komen. Daarmee eindigen adviesaanvragen vaak als hamerstukken op de overlegvergadering. De SG reageerde dat als het om daadwerkelijk inhoudelijke invloed gaat, dat in het begin van het proces zit. Niet aan het eind, waar er vaak enkel nog komma’s worden verplaatst. In deze visie zitten de SG en CMC op één lijn.


Wil je meer informatie over het informeren, appreciëren en adviseren? Lees erover op MZ INFO Blad 3: medezeggenschap, nátuurlijk gesprekspartner.