Pilots systeem gericht toezicht

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) verzorgde vorige week een presentatie aan de CMC over systeem gericht toezicht. De inspectie is onderdeel van Defensie, maar werkt onafhankelijk en transparant en maakt resultaten openbaar. Systeem gericht toezicht is één van de drie gebieden van onderzoek waar de IVD zich op richt, naast het onderzoek naar voorvallen en toezicht gericht op thema’s.

Het doel van systeem gericht toezicht is het stimuleren van de ontwikkeling van het veiligheid management Systeem van Defensie. Om dit te doen beoordeelt de IVD de opzet, het bestaan en de werking van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie en de onderdelen.
Er draaien momenteel pilots in systeem gericht toezicht, die worden uitgevoerd bij 11 Luchtmobiel, de KMAR en DPO. De resultaten van de pilots worden teruggekoppeld aan de commandanten van de Defensieonderdelen. Van de totaalresultaten van de pilots wordt een publiek rapport opgesteld. De IVD verzorgt na het opstellen van het rapport een presentatie van de resultaten waarbij alle bezochte afdelingen zijn uitgenodigd. Dit leidt tot evaluatie en doorontwikkeling van systeem gericht toezicht. Volgend jaar volgen er Defensiebreed 14 onderzoeken.

De CMC stelde voor om de uitkomsten van de pilots niet alleen met de commandant, maar ook rechtstreeks met hun medezeggenschap te delen. De inbreng en vragen van de CMC worden meegenomen in de evaluatie die op dit moment plaatsvindt. Een volgende toelichting aan de CMC volgt na het uitbrengen van het publieke rapport.