Personele Gereedheid draait om Boeien, Binden en Inspireren

Door de verslechterde veiligheidssituatie is het nodig dat de inzetbaarheid, en dus ook de gereedheid, van onze eenheden fors verbetert gaat worden. Het kunnen beschikken over voldoende en gemotiveerd gekwalificeerd personeel is een voorwaarde voor Defensie om haar hoofdtaken goed uit te kunnen voeren. Maar, hoe zorg je ervoor dat je binnen deze krappe arbeidsmarkt goede mensen binnenhaalt en je bestaande mensen zolang mogelijk kunt behouden? Sous-Chef Personele Gereedheid Paul v.d. Touw praatte de CMC bij aan de hand van drie pijlers van de uitvoeringsagenda: Boeien – Binden – Inspireren.

“In 2023 hebben we ongeveer 3600 nieuwe militairen aangesteld – exclusief de reservisten, de dienjaar militairen en de burgers. Ik verwacht dat we in totaal zo’n 5.700 nieuwe mensen hebben aangesteld. In een krappe markt als deze is dat zeker geen sinecure. Om het instroomproces een verdere push te geven, willen we komende periode in de keten en met de Krijgsmachtraad doorpraten over mogelijke vernieuwingen in onze recruitment aanpak.”

Groene vinkjes aantikken

Paul doelt hiermee op het vraag-gestuurd rekruteren, waarbij vacatures opengesteld worden aan de hand van functieprofielen. “Als een sollicitant niet voldoet aan een functieprofiel op WerkenBijDefensie.nl komt er een einde aan het proces; dat is zonde, want het is goed mogelijk dat deze persoon voor andere functies wel in aanmerking zou kunnen komen. Wij willen onze systemen achter de website daarop aanpassen. Daarnaast willen we nadrukkelijker de mogelijkheid bieden om open sollicitaties te sturen.

Referral recruitment

“Wat ‘onconventioneler’, is het experimenteren met referral recruitment”, vervolgt Paul. “Hiermee doen we een beroep op onze eigen mensen om kandidaten uit hun eigen sociale omgeving aan te dragen. Komt deze kandidaat vervolgens door tot een aanstellingsgesprek, dan staat daar een financiële vergoeding tegenover.” Alle ins en outs zijn nog niet rond, maar deze ‘member-gets-member’ aanpak is een bewezen effectieve manier om te rekruteren.

Verwacht effect BBI-maatregelen

Voor wat betreft het behouden van onze mensen, verwijst Paul naar het zojuist afgesloten onderhandelingsresultaat voor 2024, waar naast een loonsverhoging van 7% ook een eenmalige uitkering van 1500 bruto is toegekend. En de BBI-Maatregelen (Boeien, Binden en Inspireren) die uitstroom moeten verlagen, instroom verhogen en Defensie een zichtbaarder onderdeel van de maatschappij moeten laten worden.

“Ik denk dat het effect van de vaste aanstelling van manschappen en korporaals op behoud groot zal zijn. Nu zie je dat mensen gaan voorschakelen op het aflopen van hun tijdelijke aanstelling. Op het moment dat die tijdelijkheid niet aan de orde is zullen medewerkers hun vertrek uitstellen. Ook het vroegtijdig interveniëren bij medewerkers die uitdiensttredingsintenties vertonen kan helpen om off-boarden te voorkomen. Ik verwacht dat we medio 2024 de effecten van deze maatregelen gaan zien.”

Bindingspremie

Als laatste instrument om mensen te behouden voor de Krijgsmacht stipt Paul de veelbesproken bindingspremies aan. De bindingspremie kan voor de duur van één tot maximaal vijf jaar toegekend worden aan medewerkers die behoren tot een aangewezen categorie schaars personeel. De CMC beschouwt het beleid rond bindingspremies als beperkt effectief en is geen voorstander van dit instrument. “Door de criteria per onderdeel/eenheid en de beoordelingsvrijheid vanuit de leidinggevenden, zijn de huidige bindingspremiemaatregelen multi-interpretabel en werken ze willekeur, ongelijkheid en onwenselijke onderlinge concurrentie in de hand. Dit komt de aanvankelijke doelstelling van de premies, boeien en binden aan de Krijgsmacht, niet ten goede”, aldus de CMC.

De CMC is bezig met het voorbereiden van een nota om deze kwestie met de SG te bespreken. Onze insteek is om centraal uniform beleid en criteria op te stellen voor de bindingspremies, zodat er een helder, transparant en rechtvaardig systeem ontstaat.