Onderzoek sneldiagnostiek performance COVID sneltesten

Vorige week is de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) door onderzoekers van het CEAG geïnformeerd over het verloop van het onderzoek sneldiagnostiek performance COVID sneltesten. Dit medisch-wetenschappelijk onderzoek verzoekt militairen om vrijwillig deel te nemen. Dit kan zowel gaan om militairen die direct contact hebben gehad met een COVID-19 patiënt, ziek zijn en vermoeden dat zij in contact zijn geweest met een COVID-19 patiënt of in geen van beide groepen vallen, maar in verband met kritische werkzaamheden graag willen weten of zij antistoffen tegen het virus hebben.

Het onderzoek is bedoeld om de toepasbaarheid van een tweetal sneltesten te onderzoeken. Met deze testen is nog weinig ervaring, zeker in een relatief gezonde populatie als Defensie. In het onderzoek wordt nagegaan of de testen goed de afweer tegen een infectie met het virus kunnen aantonen. Als de testen bruikbaar blijken, dan kan binnen een korte tijdsperiode duidelijk worden of iemand afweer tegen COVID-19 heeft, of iemand anders kan besmetten. Volgens de onderzoekers kan Defensie hierdoor beter en sneller besluiten nemen tijdens de COVID-19 pandemie. Daardoor zou onzekerheid kunnen worden weggenomen en kunnen worden bepaald of iemand ingezet kan worden voor een bepaalde taak.

De CMC blijft de noodzaak benadrukken om lokaal in gesprek te blijven over COVID-19 verwante zaken. Houd de gesprekken gaande met de medezeggenschap en het hoofd diensteenheid, ook bij interesse of vragen over deelname aan dit onderzoek. Bij directe vragen over het onderzoek kan contact worden opgenomen met LKOL arts AJ Soons (Staf CLAS) over praktische zaken zoals het meedoen met de studie, en/of Dr. MJ Plat van het CEAG over AVG gerelateerde zaken en/of met Dr. ID Wijnberg van het CEAG over inhoudelijke zaken aangaande de studie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *