Nieuwe DB-leden

Het dagelijks bestuur van de CMC wordt versterkt door twee nieuwe leden. De nieuwe secretaris is SMJR TD Carlo Eugelink, de plaatsvervangend secretaris LTZ2OC Jeffrey de Freitas. Beiden zijn afgevaardigden vanuit de Koninklijke Marine.

Naast hun medezeggenschapswerk binnen de CMC, vervullen zij ook de functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter in de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie CZSK.