Informele overleggen DV en DBE

Medezeggenschap heeft baat bij een sterk netwerk om goed op de hoogte te blijven van belangrijke zaken die spelen binnen de organisatie. Om dit netwerk te verstevigen gaan de CMC-leden, naast de formele overleggen, ook veel informele overlegmomenten aan. Zo spreken afgevaardigden maandelijks met de Directeur Veiligheid en Directeur Bedrijfsvoering en Evaluatie. Aanvullend daarop vond gister het halfjaarlijks formeel overlegmoment met hen plaats, waarbij de gehele CMC was uitgenodigd. Het bespreken van de rode draden op het vlak van veiligheid en bedrijfsvoering leidde opnieuw tot waardevolle informatiedeling.

Dankzij het verstevigen van het netwerk is de CMC al geruime tijd actief toehoorder van het veiligheidscomité. Aanvullend daarop schuiven afgevaardigden van de CMC voortaan ook als toehoorder aan bij het Bedrijfsvoeringsoverleg Defensie. Dit alles draagt bij om nog eerder en beter op de hoogte te zijn van zaken die van belang zijn voor personeel en organisatie. De CMC kan vervolgens op deze wijze tijdig haar positieve invloed uitoefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *