Kajsa Ollongren: “De juiste kennis en expertise op de juiste plek krijgen en houden, daar gaat het om”

Op maandag 28 augustus vond de eerste periodieke ontmoeting plaats tussen demissionair minister Kajsa Ollongren, demissionair staatssecretaris Christophe Van der Maat, de nieuwe secretaris-generaal Maarten Schurink en een afvaardiging van de Centrale Medezeggenschapscommissie. Een gesprek dat onder andere ging over de rol van medezeggenschap bij gecombineerde internationale eenheden, het vergroten van draagvlak en bovenal instroom van nieuwe medewerkers.

Ollongren toonde zich strijdbaar en wil, ondanks de demissionaire status van het kabinet, doorpakken en Defensie versterken: “Het verder bouwen aan de Krijgsmacht gaat door. Zeker nu. Ik verwacht dat onze projecten door kunnen, ondanks dat we demissionair zijn. Dat verwacht de Kamer, dat verwacht Nederland in deze ongekende tijd. Ik zal mijn verantwoordelijkheid maximaal proberen te pakken. Veiligheid is cruciaal en dat moet ons wat waard zijn. Het uitbreiden en versterken van Defensie gaat onverminderd verder. Over de gehele linie is meer nodig: meer materieel – meer mensen.”

Instroom nieuwe mensen topprioriteit

“In het meer draagvlak aan de voorkant creëren voor deze keuzes en hier pragmatisch over mee denken, kan de CMC een betekenisvolle rol in spelen”, aldus voorzitter CMC Dennis Oldenburg.  Erik Jan Bor, afgevaardigde COMMIT, vult aan: “Nu er zoveel wordt geïnvesteerd in de Krijgsmacht is het op de vloer soms lastig te beoordelen welke projecten prioriteit hebben. Het explicieter keuzes maken en helder hierover communiceren gaat helpen. Het absorptievermogen van de defensiemedewerker heeft zijn grenzen. Het piept en kraakt aan alle kanten. We komen handen tekort.”

Ollongren erkent het personeelstekort en het vinden van oplossingen staat hoog op haar agenda: “Instroom van nieuwe mensen heeft om die reden ook absolute topprioriteit. De vraag is: Hoe kun je nieuwe mensen boeien om voor een carrière bij Defensie te kiezen, hen goed laten landen en ervoor zorgen dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen? Goed werkgeverschap gaat verder dan bindingspremies, toelages en andere lapmiddelen.”

Het is daarbij volgens Arwin Oosterhoff, afgevaardigde Kerndepartement, belangrijk om nieuwe mensen kennis te laten maken met de cultuur: “Het gaat erom mensen in hun kracht te zetten en hen op een prettige manier de specifieke Defensie cultuur eigen te laten maken. Inzetten op vertrouwen en verbinden en in kleine stapjes richting de stip op de horizon. Wat kunnen we vandaag al doen om overmorgen het verschil te kunnen maken?  

Aandacht voor uitstroom

Jeffery de Freitas, plaatsvervangend afgevaardigde CZSK, merkt daarbij op dat er niet alleen naar de ingang, maar ook naar de uitgang gekeken moet worden:  “De focus op instroom is helder, maar er zou meer aandacht naar uitstroom moeten gaan. Het behouden van goede mensen en hen helpen om een goede loopbaan binnen de defensieorganisatie uit te stippelen. Er lekt te veel denkkracht en kennis weg uit de organisatie.”

“In the end gaat het erom de juiste kennis en expertise op de juiste plek te krijgen en te houden, zowèl voor militairen als burgers”, rondt Ollongren het gesprek af.

Voorafgaand aan het gesprek met de CMC sprak Minister Ollongren met BNR Radio over de oorlog in Oekraïne en de rol van onze defensieorganisatie 1,5 jaar na het begin van de oorlog – luister het interview hier