Kwaliteit in Beeld

Onlangs is de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) geïnformeerd over Kwaliteit in Beeld (KiB). Dit programma is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de kwalitatieve kant van individuele Personele Gereedheid. KiB geeft een vollediger beeld van de inzetbaarheid: wat kan en mag een medewerker en wie is er beschikbaar. Dit is bedoeld om betere sturingsmogelijkheden in de ontwikkeling en inzet van het personeel te bieden. KiB geeft civiel aantoonbare waarden aan de kwalificaties. Het wordt daardoor makkelijker voor medewerkers om kwalificaties te laten erkennen. Verder komen tekorten aan specialistisch personeel door KiB beter in beeld. Het programma is geïntegreerd in de HR-transitie en staat gepland om in de tweede helft van 2021 geïmplementeerd te worden.

Medezeggenschap was nog niet eerder bij KiB betrokken. Het programma wordt omschreven als een verbetering van bestaande bedrijfsvoering en het op orde brengen van data, daarmee zou het geen vernieuwing zijn maar een verbetering. De CMC beraadt zich na deze eerste introductie van KiB aan de centrale medezeggenschap in hoeverre hierin sprake is van voorgenomen maatregelen en op welke wijze de CMC in het vervolgproces aangehaakt wenst te blijven.In de tussentijd worden de projectleiders van KiB binnen de Defensieonderdelen opgeroepen om eenzelfde presentatie te geven aan de DMC’s, zodat ook zij op de hoogte worden gebracht.