Ketendoorlichtingen & HR-transitie

In de laatste overlegvergadering werden de doorlichtingen van de Personeel, IT en Bedrijfsvoeringsketens aan de centrale medezeggenschapscommissie (CMC) gepresenteerd. De doorlichtingen moeten duidelijkheid geven over waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen, want zij die de verantwoordelijkheid dragen moeten ook de middelen hebben om dit goed uit te voeren.

Een van de belangrijkste adviezen is dat er geschoven moet worden met personele capaciteit.
Het schuiven van capaciteit moet ervoor zorgen dat de topstructuren beter op elkaar aansluiten. Er zal daarom worden geëxperimenteerd met tijdelijke werkverbanden die zich concentreren rond één thema. Uiteindelijk kan men van die werkverbanden leren wat wel en wat niet werkt.

De CMC heeft vragen gesteld over dit ‘thematisch werkverband’. Volgens de SG gaat het samenwerken rondom een thema niet over reorganiseren, maar over de wijze van samenwerken. In de Bestuursstaf en Defensiestaf zal op een andere manier samengewerkt moeten worden. In een thematisch werkverband blijven de medewerkers onder hun eigen afdeling hangen, maar werken zij samen met collega’s van andere afdelingen waarin zij bepaalde vraagstukken aanpakken. De thematische werkverbanden hoeven ook niet te eindigen in een reorganisatie.

In het overleg kwam ook de HR-transitie ter sprake. De CMC ontvangt signalen vanuit de Defensieonderdelen (DO’s) dat de HR-transitie al vol aan de gang is, terwijl een heldere visie op personeelsgebied nog in ontwikkeling is. Dit staat los van de ketendoorlichtingen, maar het heeft wel raakvlakken.

Volgens Cdre Max Droste, strategisch adviseur bij de Hoofddirectie Personeel (HDP), is de P-visie in de afgelopen maanden al verder uitgewerkt en is er al veel gebeurd in dat wat in het onderzoek door McKinsey is vastgesteld. Om de verbinding met de uitvoering te versterken heeft de HDP richting de defensieonderdelen de vraag uitgezet wat zij voor de HR-transitie nodig hebben. De SG benadrukt dat de medezeggenschapscommissies op het niveau van het defensieonderdeel betrokken moeten worden bij het beantwoorden van die vraag.

Wil je het gehele verslag van het overleg teruglezen? Dit wordt na de eerstvolgende overlegvergadering op de SharePoint van de CMC geplaatst. Neem contact op met de CMC via cmc@mindef.nl om hier een notificatie van te ontvangen.