Kennismaking nieuwe Directeur Veiligheid

Tijdens een online overleg maakte de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) woensdag kennis met de nieuwe Directeur Veiligheid van Defensie, generaal-majoor Dick van Ingen MA.

Van Ingen blikte met de CMC terug op wat tot dusver is bereikt op het gebied van veiligheid binnen Defensie. Er zijn veel muren doorbroken en het veiligheidsdenken is meer naar binnen gebracht. Nu is het volgens hem van belang om dit denken op de lange termijn te verankeren in de Defensiecultuur.

Ook de visie van Van Ingen op medezeggenschap kwam ter sprake. Als onderdeelscommandant ervoer hij een goede relatie met zijn medezeggenschapscommissie (MC). De waarde van medezeggenschap is volgens hem om soms tegen, maar vooral ook mee te denken, met name in het begin van een proces. Daarnaast waardeert Van Ingen de controlerende rol van medezeggenschap. Een MC kan beleidszaken in de praktijk toetsen doordat MC-leden dicht op de werkvloer staan. Van Ingen gaf aan dat hij juist voor onderofficieren en officieren toegevoegde waarde ziet lid te worden van de medezeggenschap. In die rol kunnen zij zich bestuurlijk kwalificeren. Als officier doe je leidinggevende ervaring op, maar dat staat niet gelijk aan bestuurlijke ervaring. Als MC-lid heb je immers wel de mogelijkheid mee te denken over de grotere problemen waar een commandant tegen aanloopt.

Een gemêleerd gezelschap, waarin jonge mensen samenwerken met ervaren medewerkers, is volgens Van Ingen waardevol binnen de medezeggenschap. Om deel te nemen aan een DMC of de CMC moet men trapsgewijs lid zijn van meerdere medezeggenschapscommissies. Dit vergt veel tijd en ervaring en is daardoor niet voor iedereen haalbaar. Als oplossing werd door de CMC de inzet van werkgroepen toegelicht. Hierdoor kan een flexibele, gemêleerde schil worden ingericht waar de commissies een beroep op kunnen doen. Zo kunnen ook Defensiemedewerkers die niet de vastigheid en verplichtingen willen van lidmaatschap van de medezeggenschap toch een bijdrage leveren en betrokken zijn bij de bedrijfsvoering.

Tot slot spraken de Directeur Veiligheid en de CMC af net als met de vorige Directeur Veiligheid maandelijks informeel overleg te gaan voeren.