Jaarverslag 2020

De activiteiten van de centrale medezeggenschapscommissie in het afgelopen jaar zijn samengevat in het jaarverslag 2020.