Hybride werken binnen Defensie

Hybride werken is een onderwerp dat Rijksbreed speelt. Het plaats- en tijdonafhankelijk werken heeft ook de continue aandacht van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC). Onlangs vond er opnieuw overleg plaats met de projectleider Hybride werken, die de CMC inlichtte over de stand van zaken. Van de kant van de medezeggenschap werden nieuwe inzichten aangeleverd vanuit de werkvloer. 

Uit eerder onderzoek van de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) bleek dat er behoefte is bij de medewerkers om (deels) thuis te blijven werken, zolang het werk daar de mogelijkheid toe biedt. Het vergt een investering van Defensie om het hybride werken te faciliteren met de juiste middelen. Dit draagt echter bij aan goed en modern werkgeverschap en wordt door de CMC als noodzakelijk gezien.

Ook van medewerkers en leidinggevenden vraagt het een investering om goed vorm te geven aan het hybride werken. Om daarbij te helpen wordt er op korte termijn een SharePoint gelanceerd. De informatie daarop biedt de basis om het gesprek met elkaar aan te gaan. Ook zijn er diverse online trainingen te vinden. Over de SharePoint volgt binnenkort meer informatie via de interne communicatiekanalen van Defensie.