Grensverleggende IT (GrIT) – directeur JIVC Ron Kolkman

Grensverleggende IT (GrIT) is het grootste IT project binnen de overheid tot nu toe. Na jarenlange voorbereiding wordt nu gestart met de realisatie binnen Defensie. Nadat CIO Jeroen van der Vlugt onlangs een update gaf over GrIT, ontving de CMC vorige week toelichting over de stand van zaken van Ron Kolkman, directeur van JIVC.

GrIT gaat met name om het vernieuwen van de ‘onderkant’ van de infrastructuur. De Defensieonderdelen gaan hierdoor volgens Kolkman weinig hinder ondervinden van de veranderingen. De meeste hinder zal worden veroorzaakt door de migratie van de oude naar de nieuwe omgeving. De impact van de vernieuwingen zien medewerkers terug in een moderne werkomgeving. Door GrIT komt data straks naar de medewerkers toe, in plaats van dat deze moet worden opgehaald. Ook wordt het beheer van het systeem eenvoudiger, waardoor de doorlooptijden bij JIVC korter worden.

De vernieuwing van de IT vindt niet alleen in de aankomende 7 jaar plaats, maar ook daarna. GrIT moet daardoor state of the art ICT blijven. De vernieuwing vindt doorlopend plaats door niet alleen updates, maar ook upgrades te blijven uitvoeren. In het vernieuwen van de IT binnen Defensie wordt veel geld gestoken. De grootste financiële lasten worden veroorzaakt door het dubbele beheer in de aankomende jaren, waarbij zowel het oude als het nieuwe systeem moeten worden beheerd. Als het 7-jarige traject gereed is, dan zijn de lasten om het systeem te beheren vergelijkbaar met de lasten van nu. GrIT is volgens Kolkman financieel goed afgedekt, het realiseren daarvan was één van de oorzaken van de lange contractonderhandelingen.

Kolkman stipte, net als Van der Vlugt eerder deed, nogmaals aan dat er meer dan voldoende werk is in het IT domein. In de aankomende 7 jaar is er nog kennis nodig van het beheer van de oude systemen. Wel verandert straks een deel van het werk, waarvoor omscholing nodig is. Daarvoor is het programma Future Fit ingericht. Na de implementatie van GrIT zijn er minder mensen nodig om de IT te beheren dan op dit moment. Deze afname verwacht men op te vangen door natuurlijk verloop en door een deel van de externe inhuur te vervangen door eigen personeel. Maar ook door een groei in IT werkzaamheden in andere domeinen.
Kolkman geeft aan transparantie zeer belangrijk te vinden. De CMC blijft de komende tijd dan ook in overleg met de directeur van JIVC. Heb jij vragen over de implementatie van GrIT? Kaart ze aan bij je medezeggenschapscommissie wanneer het vragen zijn die specifiek betrekking hebben op jouw eenheid of afdeling. Heb je algemene of Defensiebrede vragen over GrIT? Schroom dan niet om jouw vraag te mailen naar de CMC (cmc@mindef.nl), zodat jouw vraag in een volgend overleg kan worden meegenomen.