Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep IT

Heb jij expertise op het gebied van de IT? Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan adviezen omtrent aangelegenheden die de IT binnen Defensie aangaan? Dan nodigt de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) Defensie je van harte uit om de Werkgroep IT te versterken.

Vanwege de vele grote IT-transities (GrIT, TEN/FOXTROT, ROGER) stelt de CMC een nieuwe werkgroep in, om haar te ondersteunen en adviseren in haar werkzaamheden. De werkgroep stelt conceptadviezen op over IT-gerelateerde onderwerpen die op het overlegniveau van de CMC liggen, en ondersteunt met haar deskundigheid de CMC in het overleg met de secretaris-generaal van Defensie.

Om invulling te geven aan de CMC Werkgroep IT worden vanuit alle zeven Defensieonderdelen minimaal twee leden gezocht met kennis van, en ervaring binnen de IT.

De werkgroep komt gemiddeld eens per maand bijeen voor overleg en wordt ingesteld voor onbepaalde tijd. De tijd die wordt besteed aan actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten en aan werkzaamheden in het kader van de werkgroep betreft werktijd. Ook krijgen leden van de werkgroep de gelegenheid scholing en vorming te ontvangen die in verband met de vervulling van de taak nodig worden geacht. Deelname aan de werkgroep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer de CMC meer aanmeldingen ontvangt dan dat er posities beschikbaar zijn, selecteert de CMC de kandidaten voor de werkgroep.

Heb jij interesse om vanuit jouw kennis en kunde bij te dragen aan het behartigen van de Defensiebrede belangen op het gebied van IT? Neem dan contact op met de CMC via cmc@mindef.nl.