De dag van de “O”: interactieve workshop door CMC

Op 17 maart heeft de CMC tijdens de tweede dag van de “O” een workshop gehouden waarin de groei van Defensie centraal stond. Op de Kromhout Kazerne in Utrecht kwamen leden van de CMC, P&O-beleidsmakers binnen verschillende organisatiedelen van Defensie, vertegenwoordigers van DAOG en de overlegvoorzitters vanuit de verschillende vakcentrales samen om de rol van de CMC te bespreken.

De dag van de “O” is bedoeld om medewerkers binnen Defensie die over de invulling van de organisatie gaan, samen te brengen. Samen kijken zij naar de groei-uitdagingen waar Defensie op dit moment mee kampt en mogelijke oplossingen. Denk hierbij aan verkorte reorganisatietrajecten. Tijdens de “O” dag gaven verschillende stakeholders een workshop.

Workshop CMC

Tijdens de tweede “O” dag was het aan Egbert Boot en Timo Ligthart, leden van de CMC, om een workshop te organiseren. De groep van tien deelnemers werd hiervoor opgesplitst in twee deelgroepen. Tijdens de workshop CMC werd eerst een quiz gehouden via Mentimeter. Hierin gaven Egbert en Timo uitleg over medezeggenschap in relatie tot wijzigingen in de bedrijfsvoering. De kennis van de aanwezigen werd getest aan de hand van een aantal vragen, zoals: Wie is aanspreekpunt voor vragen betreffende medezeggenschap?’ En: ‘Wie is verantwoordelijk voor de betrokkenheid van medezeggenschap in de aanloop naar elke verandering in bedrijfsvoering?’

Workshop CMC tijdens de dag van de "O"

Egbert gaf na de eerste workshop op het Centrale podium een “Wrap-up” over waar momenteel de belangrijkste aandachtspunten liggen voor de CMC. Hij deed dit door de vergelijking te maken met een vaartrip: er moet goed gekeken worden naar de soort oversteek (werkorganisaties, bedrijfsvoering, wijzigingen en reorganisaties) én dat tijdig de juiste passagiers (stakeholders) aan boord worden genomen.

Het tweede deel van de workshop was een presentatie met daarin uitleg over de oorsprong van medezeggenschap en het wijzigen en reorganiseren van bedrijfsvoering. Tot slot was er ruimte voor een plenaire discussie over de huidige status van het uniform, aanlopen van bedrijfswijzigingen en een toelichting op de rol van medezeggenschap.

Levendige discussies en positieve reacties

De workshop werd positief ontvangen door de deelnemers. Vooral omdat deze meer inzicht gaf in het nut en de noodzaak van medezeggenschap. Dit enthousiasme was ook goed terug te zien in de plenaire discussie over mogelijke verbeteringen, waar zeer actief aan deelgenomen werd.

Meer dag van de “O”

Tijdens de volgende dag van de “O” zal een andere stakeholder de gelegenheid krijgen om een workshop te geven. Vooral voor nieuwe onderdelen, zoals het Kernteam Defensie en de verschillende expertisebureaus reorganisatie van de diverse defensieonderdelen, is dit een goede gelegenheid om te laten zien wie zij zijn en wat ze doen.