CMC neemt afscheid van secretaris-generaal Gea van Craaikamp

Afgelopen maand was de CMC aanwezig bij de afscheidsreceptie van de secretaris-generaal Gea van Craaikamp. Tijdens deze bijeenkomst werd er vooral teruggekeken op een fijne samenwerking.

Als SG was en voelde Gea van Craaikamp zich eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de defensiemedewerkers op de werkplek. Daarvoor heeft zij, samen met de CMC, de medezeggenschap in zijn kracht gezet om op deze onderwerpen te signaleren vanaf de werkvloer. Dit heeft onder andere geleid tot een een werkbezoek aan het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) waarbij leden van CMC waren aangesloten.

Medezeggenschap app

Ze heeft zich daarnaast ingezet op de professionalisering van faciliteiten voor medezeggenschap. Bijvoorbeeld door in te stemmen met de opdracht tot het aanmaken van een “medezeggenschap app” in de Defensie omgeving van het mobile device voor Defensiemedewerkers. Ook heeft ze mede aanzet gegeven tot de oprichting van “Bureau medezeggenschap”.

Gea van Craaikamp wordt opgevolgd door Maarten Schurink. Meer weten over zijn visie en de samenwerking met de CMC? Lees hier het verslag van zijn kennismaking.