Chief Information Officer – Stelsel: het fundament van future fit I&T binnen Krijgsmacht

Het CIO-stelsel heeft als doel de digitale transformatie van Defensie te ondersteunen en te versnellen op het gebied van IT, informatiehuishouding, data science & AI en cyber security. Ari Nagtegaal, Hoofd CIO-office, praatte de CMC op 27 september bij over de status van het traject binnen Defensie.

“Naast de departementale CIO willen we op decentraal niveau op elk defensieonderdeel ook een CIO hebben die verantwoordelijk is voor informatiehuishouding, I&T, data science en cyber security. Door meer mandaat bij de defensieonderdelen te leggen, creëren we grotere wendbaarheid van de organisatie binnen de vastgestelde kaders. Vrijheid in gebondenheid”, aldus dhr. Nagtegaal.

Vliegend datacentrum

“De Krijgsmacht heeft de afgelopen jaren veel bezuinigingen doorgevoerd op o.a. IT gebied, hierdoor is er veel IT-expertise weggelekt bij de verschillende defensieonderdelen. Door de komende periode in te zetten op CIO’s per defensieonderdeel, hopen we dat kennislek te kunnen dichten en de innovatiekracht voor Defensie te verstevigen en te versnellen. De ambities op IT gebied vragen hierom.”

“Het slagveld digitaliseert. Conflicten kunnen zich immers ook in de ruimte of het cyberdomein afspelen. De snelle ontwikkelingen op het gebied van Data science en cyber security vergen extra kennis en kunde binnen Defensie. Ter illustratie: een F35 is naast een vliegtuig, ook een vliegend datacentrum.”

Mismatch vraag en aanbod

“We moeten op zoek naar een ander type IT-er binnen de Krijgsmacht. Het is fijn dat er nu extra geld en middelen beschikbaar zijn, maar er is een grote mismatch tussen onze ambities en beschikbare mensen. Aantrekken van data scientists, IT-architecten & informatie beveiligers en hen weten te boeien en te binden aan Defensie. De digitale transformatie gaat in die zin over de harde IT, maar nog meer over het kunnen creëren van een wendbare organisatie waar onze Defensie medewerkers future fit en future proof aan de slag komen en blijven.”

CMC-Werkgroep I&T in oprichting

In 2021 is er gestart met de ontwerpfase van het CIO-stelsel. Inmiddels is het traject aanbeland in de basisfase waarbij de financiën op orde zijn en het geraamte ‘het huis’ van de inrichting staat. In 2024 zijn naar verwachting alle CIO’s en hun teams aangesteld en kunnen er afspraken worden gemaakt over de wijze van samenwerken als onderdeel van het plan Wendbare IT. De CMC verwacht tegen die tijd aan te sluiten vanuit de nieuwe Werkgroep I&T die momenteel wordt opgericht.

Interesse om deel te nemen aan de nieuwe I&T werkgroep van de CMC? Stuur een mail aan: CMC BS