Bezoek werkgroep Reservisten aan IGK

De reservist is van grote waarde voor de Defensie organisatie. Bij veel ontwikkelingen wordt de reservist echter nogal eens vergeten. Hierdoor ontstaat er verschil in beleid en een gebrek aan kennis over de positie van de reservist. De werkgroep Reservisten probeert hier verandering in te brengen door aandacht te vragen voor de reservist, waaronder bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Maandag was de werkgroep uitgenodigd voor het halfjaarlijkse bezoek.

Het overleg ging van start met het voorstellen van de nieuwe voorzitter van de werkgroep. Vervolgens is een algemeen beeld geschetst van de problematiek rondom de positie van de reservist. Daarbij werd ook de waardering uitgesproken richting de IGK voor het opnemen van de aandachtspunten rondom de reservist in diens vorige rapportage.
Na de opening en voortgangswisselingen, was de doorbetaling bij afzegging van een oefening het eerste agendapunt. Daarin blijkt een groot verschil tussen de krijgsmachtdelen, en zelfs tussen de verschillende eenheden daarbinnen. Hoewel niet eenvoudig, is het wenselijk dat er een meer eenduidige regeling komt.

Ook de uitbetaling ZZF-compensatie kwam ter sprake. De reservist heeft waarschijnlijk, net als de beroepsmilitair, recht op verhoging van de compensatie van 4 naar 8 uur. Dit punt werd onlangs ook aangekaart bij de centrale medezeggenschapscommissie. Er wordt vanuit het MDT Reservisten (DPOD) juridisch nagegaan of de reservist daadwerkelijk recht heeft op de verhoging, op basis van de cao-afspraken die twee jaar geleden zijn gemaakt. De IGK wenst op de hoogte te worden gehouden van de uitkomst.

Verder werd de status van de reservist bij het solliciteren naar een interne functie aangekaart. De ervaring vanuit de werkvloer is dat de reservist achteraan in de rij wordt geparkeerd bij een sollicitatie. Ook de IGK heeft van dergelijke voorbeelden vernomen. In het nieuwe HR-model zou dit moeten worden opgelost. Voor dit punt is ook aandacht gevraagd in het Reservisten Overleg Krijgsmacht, waar het opnieuw zal worden aangekaart. De werkgroep volgt dit op de voet.

De IGK sloot het gesprek af met de mededeling dat het belangrijk is om de doorontwikkeling van het HR-model goed te volgen. Dit raakt veel van de zaken die in het overleg ter sprake kwamen en diverse punten die zijn opgenomen in de vorige IGK-nota. De werkgroep haakt aan op de doorontwikkeling, door aan te sluiten bij de nieuwe werkgroep HR-Transitie van de CMC.