Afscheid voormalig CDS Rob Bauer

De Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) dankt luitenant-admiraal Rob Bauer voor zijn inzet als Commandant der Strijdkrachten (CDS).

Driemaal per jaar voerden de voormalig CDS en de voltallige CMC informeel overleg. Daarnaast sprak het dagelijks bestuur ook informeel met Bauer. In het laatste informele overleg dat plaatsvond werd reeds afscheid genomen. Bauer sprak daarin uit dat hij het overleg met de medezeggenschap als belangrijk had ervaren. Ook vanuit de kant van de CMC wordt veel waarde gehecht aan het overleg met de CDS. In oktober werkte de voormalig CDS zelfs mee aan een video om de medezeggenschap binnen Defensie te promoten. 

De CMC wenst de luitenant-admiraal succes in zijn nieuwe functie als voorzitter van het NAVO-Militair Comité. Ook wenst de CMC generaal Onno Eichelsheim succes in zijn nieuwe functie als Commandant der Strijdkrachten en kijkt uit naar de voortzetting van de goede samenwerking.