Categorieën
Nieuws

Advies voorgenomen maatregel Herinrichting Kamp Nieuw Milligen

De secretaris-generaal verzocht de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) om advies uit te brengen over een voorgenomen maatregel met betrekking tot de Herinrichting Kamp Nieuw Milligen. De maatregel betreft het uitvoeren van het project in een geïntegreerde Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) variant.

Om tot een goed advies te komen is een appreciatie ingewonnen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie vervanging en verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne (GMC vVBHKAZ). Daarna hebben er meerdere, constructieve overleggen plaatsgevonden met de verantwoordelijk projectdirecteur en de GMC. De uitkomst hiervan is dat de CMC het advies heeft uitgebracht om de voorgenomen maatregel uit te voeren en de voorbereidingen daartoe te starten. De CMC staat erachter dat dit de meeste waarde biedt voor het project in het kader van financiën, dienstverlening en operationele wendbaarheid.

In het advies is ook opgenomen om de GMC vVBHKAZ actief te betrekken in het verdere verloop van het project, met name bij de vastgestelde mijlpaalproducten in het projectplan. Verder is opgenomen om, wanneer de uitvoering van het besluit leidt tot nieuwe voorgenomen maatregelen die gevolg hebben voor de vervanging en verhuizing vVBHKAZ, dat deze door het betreffende hoofd diensteenheid (HDE), met de appreciatie van de GMC vVBHKAZ, voor advies aan de betrokken medezeggenschap wordt voorgelegd.

De Herinrichting Kamp Nieuw Milligen is een complex project, dat voor meerdere eenheden iets gaat betekenen. De CMC roept daarom de MC’s die niet zijn vertegenwoordigd in de GMC vVBHKAZ op, in gesprek te gaan met de GMC.