100ste overlegvergadering

Afgelopen week vond alweer de 100ste overlegvergadering plaats tussen de secretaris-generaal en de centrale medezeggenschapscommissie. Een mooie mijlpaal waar digitaal kort bij werd stilgestaan.


Een eerste agendapunt was de zorgbonus. Vanuit de hoofddirectie personeel werd toelichting verstrekt over de procedure en kaders van waaruit de zorgbonus is toegekend. Verder werd er gesproken over de SG Aanwijzing 978 Extern optreden en de nieuwe rijksregeling die daarvoor in de plaats gaat komen. Ook de stand van zaken GrIT kwam ter sprake, evenals de Defensievisie 2035 die werd toegelicht door directeur-generaal van het directoraat-generaal Beleid Joep Wijnands. Het verslag van het overleg is medio januari terug te lezen op de CMC SharePoint. Daar zijn ook de verslagen van de vorige overlegvergaderingen terug te vinden.
Tot slot is er gesproken over de maatregelen rondom COVID-19 en aanscherping hiervan naar aanleiding van de kabinetsbesluiten vorige week. De boodschap blijft: als je thuis kunt werken, blijf dan thuiswerken. Vanzelfsprekend kunnen sommige werkzaamheden niet thuis worden uitgevoerd, aan een voertuig sleutelen gaat immers niet vanuit huis. Voor die collega’s wordt het werken op locatie zo goed mogelijk geaccommodeerd. Maar voor al het bureauwerk geldt: doe dit zoveel mogelijk vanuit huis.


Vanuit beide kanten werd deze laatste overlegvergadering van het jaar met een positief gevoel afgesloten. Op naar een voortzetting van de goede samenwerking in 2021!