Nieuws

 • Planvorming nieuwe mariniers kazerne verloopt voorspoedig
  De planvorming kazerne Kamp Nieuw-Milligen (KNM) in Apeldoorn is in volle gang. De oplevering van de kazerne staat gepland voor 2030 en gaat plaats bieden aan zo’n 2.400 mannen en vrouwen, beschikt … Lees meer
 • Kajsa Ollongren: “De juiste kennis en expertise op de juiste plek krijgen en houden, daar gaat het om”
  Op maandag 28 augustus vond de eerste periodieke ontmoeting plaats tussen demissionair minister Kajsa Ollongren, demissionair staatssecretaris Christophe Van der Maat, de nieuwe secretaris-generaal Maarten Schurink en een afvaardiging van de Centrale … Lees meer
 • CMC jaarverslag 2022
  Benieuwd naar de activiteiten van de Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie? Bekijk een overzicht in het CMC jaarverslag 2022.
 • Nieuwe SG Defensie Maarten Schurink maakt kennis met de CMC
  Op de vierde dag van het inwerkprogramma van de nieuwe Secretaris-generaal (SG) Defensie, Maarten Schurink, voerde hij een open gesprek met de leden van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) over leiderschap, verbinding, ontkokering … Lees meer
 • CMC neemt afscheid van secretaris-generaal Gea van Craaikamp
  Afgelopen maand was de CMC aanwezig bij de afscheidsreceptie van de secretaris-generaal Gea van Craaikamp. Tijdens deze bijeenkomst werd er vooral teruggekeken op een fijne samenwerking. Als SG was en voelde Gea … Lees meer
 • Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep Duiken
  Militaire Duikarbeid is een hoogrisico-activiteit die bij alle defensieonderdelen plaatsvindt. Om de duikveiligheid van alle defensieduikers zo goed mogelijk te waarborgen, gelden er defensiebrede regels, die ingrijpen op de bedrijfsvoering bij defensie. … Lees meer
 • Toelichting aan CMC over Beleidskaarten Verduurzaming Vastgoed en Kantoren
  Vincent Gales en Ron Huibrechtse gaven tijdens de commissievergadering van 17 mei uitleg over de Beleidskaarten Verduurzaming Vastgoed en Kantoren. Er is een transformatie op het gebied van vastgoed nodig, onder andere … Lees meer
 • CMC gevraagd mee te denken MDIEU-project en duurzame inzetbaarheid
  Tijdens de commissievergadering van de CMC op 26 april gaf Astrid Bosma van Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie (ASD) een presentatie over het lopende MDIEU-project Coördinatiepunt DI in beeld. MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid … Lees meer
 • CMC ingelicht over werkwijze HR-dienstverleningsmodel
  Tijdens de commissievergadering op 10 mei heeft de CMC gesproken met vertegenwoordigers van beleidsvisie HR-domein Defensie. Saskia Klein-Jilderda (projectleider DVM), Amber van Zijp (projectleider DVM) en Cor van der Krogt (plv. programmadirecteur … Lees meer
 • CMC krijgt toelichting Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie
  Tijdens de overlegvergadering van 12 april 2023 kreeg de CMC een toelichting op de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie. Tülay Berk van de afdeling Duurzaamheid en Liesa de Haan, dossierhouder mobiliteit, gaven uitleg en … Lees meer
 • Ambassadeur van de medezeggenschap: directeur DMO, viceadmiraalvan de Technische Dienst Arie Jan de Waard
  “Hoe serieuzer je de medezeggenschap neemt om dialoog mee te voeren over uitdagingen die je hebt, hoe beter het gaat met hetgeen wat je binnen de or-ganisatie wilt bereiken.” Dat is de … Lees meer
 • CMC aangesloten bij werkbezoek SG Defensie aan Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg
  Op uitnodiging van de Secretaris Generaal (SG) en het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg (CEAG) is op woensdag 8 maart een delegatie van de CMC afgereisd naar het Walaardt Sacré kamp te … Lees meer
 • De dag van de “O”: interactieve workshop door CMC
  Op 17 maart heeft de CMC tijdens de tweede dag van de “O” een workshop gehouden waarin de groei van Defensie centraal stond. Op de Kromhout Kazerne in Utrecht kwamen leden van … Lees meer
 • Defensie Open op Orde
  In december 2022 hebben Talitha Born (plv. programmadirecteur Defensie Open op Orde) en Heine ten Hoeve (programmasecretaris Defensie Open op Orde) de Centrale Medezeggenschapscommissie geïnformeerd over de stand van zaken van het … Lees meer
 • Hans Schenkeveld ontvangt Ereteken in goud
  Hans Schenkeveld is per 31 december 2022 met pensioen gegaan. Hij stopte als lid van de MC DCO DCO&F, waarmee ook zijn vertegenwoordigingen in de CMC en in de GMC DPOD en … Lees meer
 • Wat is de stand van zaken van de Vernieuwing HR IT?
  Wat is de stand van zaken en het belang van de Vernieuwing HR IT? Dat vertelde de programmadirecteuren Sylvia Bronmans en Cor van der Krogt tijdens de commissievergadering van de Centrale Medezeggenschapscommissie … Lees meer
 • Vaststelling aanwijzing Normenkader planning operationele gezondheidszorg
  Op 23 november adviseerde de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) de Secretaris-Generaal (SG) dat de aanwijzing HDP G/03 kan worden vastgesteld. Dit met medenemen van de adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie en Inspectie … Lees meer
 • Het CIO-team als kennisorgaan voor de commandant
  Wat betekent het CIO-stelsel voor de Defensieonderdelen en welke rol kan de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) spelen in dit proces? CIO staat voor Chief Information Officer welke de Informatie & Technologie doelstellingen binnen … Lees meer
 • Zicht op Operationele Gereedheid dankzij datagedreven werken
  Op 2 november, tijdens de commissievergadering van de Centrale Medezeggenschapscommissie, gaf Generaal-majoor Ernst Dobbenberg een presentatie over sturen en verantwoorden op de Operationele Gereedheid. In de AGDEF, het opdrachtenboek van Defensie naast … Lees meer
 • Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep Gezondheidszorg
  Heb jij expertise op het gebied van de gezondheidszorg? Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan CMC adviezen omtrent aangelegenheden die de gezondheidszorg binnen Defensie betreffen? Dan nodigt de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) … Lees meer
 • Programma Roger en S/4HANA
  Er is een digitale transformatie met meerdere grote IT-vernieuwingen gaande binnen Defensie. Eén van die vernieuwingen is programma Roger, waarbij Defensie overgaat op S/4HANA. Brigadegeneraal en programmadirecteur S/4HANA drs. Edwin Lookermans lichtte … Lees meer
 • Jaarverslag 2021
  Benieuwd naar de activiteiten van de Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie? Bekijk een overzicht in het jaarverslag 2021.
 • Infographic: de MC
  De medezeggenschapscommissie (MC) is er voor jou, je collega’s en de organisatie. Veel defensiemedewerkers hebben nog geen goed beeld van wat medezeggenschap inhoudt. Ben jij MC-lid en wil je naar jullie achterban … Lees meer
 • Themaoverleg gezond werkgeverschap
  Onlangs vond een door de CMC geïnitieerd themaoverleg plaats over ‘Gezond Werkgeverschap’. De insteek van het overleg was om met een aantal betrokken spelers een gezamenlijk beeld te krijgen bij wat gezond … Lees meer
 • Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep Gezondheidszorg
  Heb jij expertise op het gebied van de gezondheidszorg? Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan CMC adviezen omtrent aangelegenheden die de gezondheidszorg binnen Defensie betreffen? Dan nodigt de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) … Lees meer
 • Video ‘Lid zijn van medezeggenschap, juist omdat…’
  Heb je een vraag over de video of over medezeggenschap binnen Defensie? Stuur dan een mail naar cmc@mindef.nl
 • Update werkgroep HR-transitie
  De (tijdelijke) CMC werkgroep HR-Transitie werd onlangs opnieuw bijgepraat over de stand van zaken rondom de HR-transitie. Het doel van het gesprek was om een aantal ontwikkelingen te bespreken die de leden … Lees meer
 • Presentatie SG over informeren, appreciëren en adviseren
  CMC-lid Hans Schenkeveld verzorgde tijdens de CMC overlegvergadering een presentatie aan de secretaris-generaal (SG) over medezeggenschap en het informeren, appreciëren en adviseren. De CMC is ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde van … Lees meer
 • Platform Medezeggenschap
  Ben jij als MC-lid al lid van het Platform Medezeggenschap? Het platform heeft recentelijk een metamorfose ondergaan. Sinds kort heeft het Platform Medezeggenschap een nieuwe vormgeving en is de informatie geherstructureerd. Hiermee … Lees meer
 • Richard van Toor, plv afgevaardigde DMO
  De CMC wordt versterkt door een nieuw lid vanuit de Defensie Materiaal Organisatie (DMO): Richard van Toor. Als voorzitter van de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie (DMC) DMO was hij al een bekend gezicht voor … Lees meer
 • Herziening CDS aanwijzing 700/1: Gereedstelling individuele militairen
  Aanwijzingen worden regelmatig herzien en aangepast op wijzigende omstandigheden. Zo ook de CDS aanwijzing 700/1, die sturing geeft aan de gereedstelling van individuele militairen, waarmee zij worden voorbereid op inzet. De Centrale … Lees meer
 • MZ INFO blad 4: Informeren, appreciëren en adviseren in relatie tot het BPB-proces en bedrijfsvoering
  © Hans Schenkeveld Het (filosofische) concept is simpel. Mensen kopen producten/diensten vanuit de “Why” en niet vanuit de “What”. (Simon Sinek, The golden circle: Preach your cause, don’t sell your product”). En … Lees meer
 • Pilots systeem gericht toezicht
  De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) verzorgde vorige week een presentatie aan de CMC over systeem gericht toezicht. De inspectie is onderdeel van Defensie, maar werkt onafhankelijk en transparant en maakt resultaten openbaar. … Lees meer
 • Afgevaardigde Landmacht: Ernst van der Hoek
  Toen Ernst van der Hoek in 2010 lid werd van een medezeggenschapscommissie (MC) verwachtte hij te mogen meepraten over zaken als de kerstpakketten en de planning van het vakantieverlof. De verscheidenheid aan … Lees meer
 • Ambassadeur van de medezeggenschap: Kapitein ter Zee Walter Hansen
  Tot voor kort was Kapitein ter Zee Walter Hansen commandant van Zr.Ms. Johan de Witt, nu houdt hij zich als programmamanager bezig met de HR-transitie binnen de Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Ook in … Lees meer
 • Hybride werken binnen Defensie
  Hybride werken is een onderwerp dat Rijksbreed speelt. Het plaats- en tijdonafhankelijk werken heeft ook de continue aandacht van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC). Onlangs vond er opnieuw overleg plaats met de projectleider … Lees meer
 • Advies voorgenomen maatregel Herinrichting Kamp Nieuw Milligen
  De secretaris-generaal verzocht de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) om advies uit te brengen over een voorgenomen maatregel met betrekking tot de Herinrichting Kamp Nieuw Milligen. De maatregel betreft het uitvoeren van het project … Lees meer
 • Ambassadeur van de medezeggenschap: commandant DOSCO, luitenant-generaal Mario Verbeek
  Meepraten aan de voorkant van het proces in plaats van aan de achterkant. Veel medezeggenschapscommissies (MC’s) wensen deze werkwijze, maar dit vindt lang niet overal plaats. Bij de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie (DMC) DOSCO … Lees meer
 • Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep VKAM
  Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan het behartigen van de Defensiebrede belangen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (VKAM)? Dan nodigt de centrale medezeggenschapscommissie (CMC) Defensie je van … Lees meer
 • Zelftesten bij Defensie
  De CMC ontvangt signalen dat er onduidelijkheid is over het verstrekken van gratis zelftesten vanuit Defensie. Om dit op te helderen deed de CMC navraag.  Defensie biedt, op enkele uitzonderingen na, geen … Lees meer
 • Systeemtherapie opnieuw onderdeel Defensieaanbod
  Systeemtherapeuten bieden gespecialiseerde begeleiding aan militairen én hun thuisfront. Een belangrijke dienstverlening aangezien missies, oefeningen en trainingen een grote belasting voor hen kunnen vormen.Ruim 10 jaar lang vormde systeemtherapie een onderdeel van … Lees meer
 • Deskundigen gezocht voor CMC Werkgroep IT
  Heb jij expertise op het gebied van de IT? Wil je vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan adviezen omtrent aangelegenheden die de IT binnen Defensie aangaan? Dan nodigt de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) Defensie … Lees meer
 • Jaarverslag 2020
  De activiteiten van de centrale medezeggenschapscommissie in het afgelopen jaar zijn samengevat in het jaarverslag 2020.
 • Bezoek werkgroep Reservisten aan IGK
  De reservist is van grote waarde voor de Defensie organisatie. Bij veel ontwikkelingen wordt de reservist echter nogal eens vergeten. Hierdoor ontstaat er verschil in beleid en een gebrek aan kennis over … Lees meer
 • Technische werkgroep HR-transitie
  De CMC heeft besloten om een technische werkgroep HR-Transitie in te stellen. Het doel van deze werkgroep is het ondersteunen van de CMC en de onderliggende medezeggenschap bij het uitoefenen van haar … Lees meer
 • Ketendoorlichtingen & HR-transitie
  In de laatste overlegvergadering werden de doorlichtingen van de Personeel, IT en Bedrijfsvoeringsketens aan de centrale medezeggenschapscommissie (CMC) gepresenteerd. De doorlichtingen moeten duidelijkheid geven over waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen, want zij … Lees meer
 • Nieuwe DB-leden
  Het dagelijks bestuur van de CMC wordt versterkt door twee nieuwe leden. De nieuwe secretaris is SMJR TD Carlo Eugelink, de plaatsvervangend secretaris LTZ2OC Jeffrey de Freitas. Beiden zijn afgevaardigden vanuit de … Lees meer
 • Update werkgroep Reservisten
  Ieder kwartaal vindt een overleg van de werkgroep Reservisten plaats. Het overleg van afgelopen week werd geleid door de nieuwe voorzitter van de werkgroep, Victor Henzel, die het stokje overneemt van oud-voorzitter … Lees meer
 • Sluit aan bij gesprek over vastgoed Defensie
  Vorige week werd het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vastgoed Defensie aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport gaat in op de sterk verouderde staat van het vastgoed van Defensie. Er is een grote … Lees meer
 • Tafelgesprek verhuizing Marinierskazerne: hoe de strijd om inspraak het verschil maakte
  Gister gingen diverse betrokkenen bij het proces rondom de verhuizing van de Marinierskazerne met elkaar in gesprek. Vanuit zowel het perspectief van de politiek, de zeggenschap als de medezeggenschap werd teruggeblikt tijdens … Lees meer
 • Afscheid voormalig CDS Rob Bauer
  De Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) dankt luitenant-admiraal Rob Bauer voor zijn inzet als Commandant der Strijdkrachten (CDS). Driemaal per jaar voerden de voormalig CDS en de voltallige CMC informeel overleg. Daarnaast sprak het … Lees meer
 • Afscheid secretaris Jan Vermeulen
  1 april vond de laatste commissievergadering plaats van secretaris Jan Vermeulen. Na zijn jarenlang inzet voor Defensie, de medezeggenschap en de CMC, gaat hij vanaf vandaag genieten van zijn welverdiende pensioen. Ooit … Lees meer
 • Webinar verhuizing Marinierskazerne (MARKAZ): hoe de strijd om inspraak het verschil maakte
  Het onderwerp riep veel emoties op, zowel binnen als buiten Defensie. Zelfs de kranten stonden er vol van: de Marinierskazerne die niet naar Vlissingen, maar naar Nieuw Milligen wordt verhuisd. Hoe verliep … Lees meer
 • Stand van zaken werkgroep Reservisten & brochures
  Voorzitters van de werkgroep Reservisten, Jan Vermeulen en Johan Pols, presenteerden woensdag een stand van zaken rondom de werkgroep aan de secretaris-generaal. De werkgroep is in het leven geroepen om informatie uit … Lees meer
 • Vaccineren Defensie
  Het vaccineren tegen COVID-19 is zowel binnen als buiten Defensie een veelbesproken onderwerp. Door deelname aan de werkgroep 1,5-meter samenleving en de COVID Taskforce wordt de CMC nauw betrokken bij de ontwikkelingen … Lees meer
 • Grensverleggende IT (GrIT) – directeur JIVC Ron Kolkman
  Grensverleggende IT (GrIT) is het grootste IT project binnen de overheid tot nu toe. Na jarenlange voorbereiding wordt nu gestart met de realisatie binnen Defensie. Nadat CIO Jeroen van der Vlugt onlangs … Lees meer
 • Vervolggesprek Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid
  In juni 2021 publiceert de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid haar laatste rapport. Om zich een beeld te vormen over de huidige stand van zaken spreekt de commissie met vele medewerkers werkzaam op … Lees meer
 • Bindingspremies
  Bindingspremies hebben al lange tijd de aandacht van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC). Dit onderwerp is onlangs opnieuw behandeld in de bestuursraad en staat helaas nog altijd open voor discussie. De toepassing van … Lees meer
 • Wet open overheid (Woo)
  De Wet open overheid (Woo) komt eraan. Op 26 januari jl. heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de overheid transparanter wordt. Overheidsorganisaties moeten hiervoor … Lees meer
 • Grensverleggende IT (GrIT) – CIO Jeroen van der Vlugt
  Afgelopen week gaf de CIO van Defensie, Jeroen van der Vlugt, toelichting aan de CMC over de implementatie van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Cyber war, nieuwe manieren van oorlogsvoering en het … Lees meer
 • Werkgroep Reservisten
  De werkgroep Reservisten is vanaf heden aangesloten bij het Reservisten Overleg Krijgsmachtsdelen (ROK). Zo wordt de werkgroep in een vroegtijdig stadium betrokken bij ontwikkelingen rondom het reservistenbeleid. Afgelopen week heeft een afgevaardigde van de … Lees meer
 • 100ste overlegvergadering
  Afgelopen week vond alweer de 100ste overlegvergadering plaats tussen de secretaris-generaal en de centrale medezeggenschapscommissie. Een mooie mijlpaal waar digitaal kort bij werd stilgestaan. Een eerste agendapunt was de zorgbonus. Vanuit de … Lees meer
 • Marcel van der Stap, afgevaardigde KMar
  Marcel van der Stap is werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Toen in 2009 het toenmalige KMOO werd gereorganiseerd was Marcel van mening dat dit beter kon. ‘Als hij het zo goed … Lees meer
 • Kennismaking nieuwe Directeur Veiligheid
  Tijdens een online overleg maakte de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) woensdag kennis met de nieuwe Directeur Veiligheid van Defensie, generaal-majoor Dick van Ingen MA. Van Ingen blikte met de CMC terug op wat … Lees meer
 • Systeemtherapie
  Missies, oefeningen en trainingen binnen Nederland en daarbuiten kunnen een grote belasting zijn voor militairen én voor hun thuisfront. Het spanningsveld tussen werk en privé is een belangrijke reden waarom medewerkers Defensie … Lees meer
 • Ben Theunissen, afgevaardigde DMO
  Wie zijn toch die leden van de CMC? Ditmaal stellen we voor: Ben Theunissen – militair, IT’er en werkzaam bij JIVC, ‘dé IT leverancier van Defensie’. Ben woont samen met vriendin Petra … Lees meer
 • Informele overleggen DV en DBE
  Medezeggenschap heeft baat bij een sterk netwerk om goed op de hoogte te blijven van belangrijke zaken die spelen binnen de organisatie. Om dit netwerk te verstevigen gaan de CMC-leden, naast de … Lees meer
 • Kwaliteit in Beeld
  Onlangs is de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) geïnformeerd over Kwaliteit in Beeld (KiB). Dit programma is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de kwalitatieve kant van individuele Personele Gereedheid. KiB geeft een … Lees meer
 • Onderzoek sneldiagnostiek performance COVID sneltesten
  Vorige week is de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) door onderzoekers van het CEAG geïnformeerd over het verloop van het onderzoek sneldiagnostiek performance COVID sneltesten. Dit medisch-wetenschappelijk onderzoek verzoekt militairen om vrijwillig deel te … Lees meer
 • Medezeggenschap in magazine Sterker!
  Vier leden vanuit de medezeggenschap laten van zich horen in magazine Sterker!
 • MZ INFO bladen
  MZ INFO bladen geven HDE en MC-leden duidelijkheid over bevoegdheden medezeggenschap