Hoe werkt de medezeggenschap

Voor het goed functioneren van een organisatie is het belangrijk dat de personen die bij een diensteenheid werken vertegenwoordigd zijn bij de besluitvorming. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Zo kunnen werknemers via een medezeggenschapscommissie (MC) invloed uitoefenen op besluitvorming en besluiten. Een MC is een vertegenwoordiging van de medewerkers van een eenheid, maar ook een verbindende schakel tussen de commandant of directeur en het personeel van die eenheid. Het recht van medezeggenschap is formeel vastgelegd in het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) 2008.

Niveaus van medezeggenschap

Medezeggenschap binnen Defensie vindt plaats op de volgende niveaus:

  • MC: op niveau van een diensteenheid. Dit is de medezeggenschapscommissie (MC). Een MC behandelt alle aangelegenheden die de diensteenheid aangaan, met uitzondering van het woon- en leefklimaat.
  • DMC: op niveau van een defensieonderdeel. Dit is de Defensieonderdeel medezeggenschapscommissie (DMC). Een DMC behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de diensteenheden van dat defensieonderdeel.
  • CMC: op niveau van het departement. Dit is de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC). De CMC behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor een meerderheid van de betrokken defensieonderdelen.

Verder zijn er nog een aantal bijzondere medezeggenschapscommissies:

  • GMC: een Gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie (GMC) behandelt aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor alle of voor een meerderheid van diensteenheden waarvoor zij ingesteld.
  • TRMC: een Tijdelijke Reorganisatie MedezeggenschapsCommissie (TRMC) wordt ingesteld voor het overleg over een reorganisatie waarbij meerdere diensteenheden zijn betrokken, tenzij de reorganisatie in overeenstemming met de betrokken medezeggenschapscommissies behandeld kan worden binnen de bestaande medezeggenschapsstructuur (GMC, DMC of CMC).
  • LMC: een Lokale MedezeggenschapCommissie (LMC) wordt ingesteld om de belangen van de bewoners en gebruikers die werkzaam of gelegerd zijn op een defensiecomplex (kazerne / kantorencomplex) te vertegenwoordigen. Een LMC behandelt uitsluitend aangelegenheden m.b.t. het woon- en leefklimaat op het defensiecomplex.

Getrapt lidmaatschap

Uitsluitend als MC-lid kun je lid worden van een GMC, DMC, CMC, LMC en/of TRMC. Een MC kiest uit haar leden een vertegenwoordiging voor deelname in de LMC, TRMC en GMC. De GMC kiest uit haar leden een vertegenwoordiging in de DMC en de DMC kiest op haar beurt uit haar leden een vertegenwoordiging in de CMC.

Een MC bestaat – afhankelijk van de grootte van de diensteenheid – gemiddeld uit 7 tot 13 leden die periodiek bij elkaar komen om zaken te bespreken die van belang zijn voor de diensteenheid en de daar werkende medewerkers. Vervolgens worden deze zaken besproken met het hoofd van de diensteenheid.

Samenwerken met de medezeggenschap

Hoe werkt het samenwerken met de medezeggenschap? Hoe lopen de processen? En wat is de sleutel tot succes is in een goede samenwerking met medezeggenschap binnen Defensie?

Commandant DOSCO luitenant-generaal Mario Verbeek en Kapitein ter Zee Walter Hansen vertellen over hun ervaringen met de medezeggenschap:

Ambassadeur van de medezeggenschap Commandant DOSCO luitenant-generaal Mario Verbeek
Ambassadeur van de medezeggenschap, kapitein ter zee Walter Hansen

Communiceren over medezeggenschap

Ben jij MC-lid en wil je naar jullie achterban communiceren wat jullie MC voor hen doet? Daarvoor bestaan deze infographic, enkele video’s en andere handige informatie.

Informatiebladen medezeggenschap downloaden

Wil je meer weten over de medezeggenschap binnen Defensie? Download dan de informatiebladen. Hier vind je meer informatie over onder andere de bevoegdheden, rechten en plichten van de medezeggenschap binnen Defensie.