Categorieën
Interview Nieuws

Interview met Erikjan Bor: ‘regel- en controledrang de kop indrukken’

Met bijna 40 dienstjaren op de teller bij de Krijgsmacht en ruime ervaring op het gebied van medezeggenschap, is Erikjan Bor een van de nestors binnen de CMC. In 2019 trad Erikjan toe als voorzitter van de GMC JIVC, aansluitend in 2021 trad hij toe als plaatsvervangend voorzitter in de DMC DMO en sinds 2022 is hij afgevaardigde van het Commando Materieel en IT (COMMIT) in de CMC. Tot maart 2023 combineerde hij zijn medezeggenschapswerk met zijn reguliere functie van Sr. Informatie manager Lucht & Joint. Sinds een paar maanden houdt Erikjan zich 80% van zijn werkweek bezig met medezeggenschap en 20% met de beleidsmatige kant van Informatie management. Hoe maakte Erikjan Bor kennis met de CMC en waar ziet hij de actuele uitdagingen en kansen?

Erikjan Bor

De eerste kennismaking tussen Erikjan en Defensie dateert uit midden jaren ‘80. Erikjan had zijn zinnen erop gezet om in Militaire dienst te gaan, maar werd uitgeloot. Of zoals dat destijds verwoord werd: ‘Hij mocht zich aan zijn maatschappelijke carrière gaan wijden’. Na het afronden van de MTS-opleiding Elektronica schreef Erikjan op de vacature 4e documentatie medewerker bij de Landmacht en kon zo alsnog aan de slag binnen het Defensiebedrijf. “Ik hield me in die tijd vooral bezig met het opstellen van handleidingen en onderhoudswerk aan de ‘PRTL’ (PantserRups Tegen Luchtdoelen).” In 1991 maakt hij de overstap naar Geavanceerde Onderwijsleermiddelen; het bureau voor opleidings- en trainingssystemen en werkte onder meer aan een grote aanbestedingstrajecten voor trainingssimulatoren waaronder een waarnemingstrainer voor de artillerie.

Reorganisatie als gamechanger

“In 1997 werd ik aangesteld als senior technicus, dat heb ik ruim 15 jaar gedaan, tot de zoveelste reorganisatie van mijn carrière zich aandiende. Achteraf gezien is de aanloop naar deze reorganisatie de ‘gamechanger’ geworden van loopbaan. Ik volgde in de avonduren een hbo-studie Bedrijfskunde en aansluitend een universitaire masterstudie. Dit zorgde ervoor dat ik binnen no-time stappen op de carrièreladder kon zetten.”

Kilometers maken

“Ook besefte ik door deze reorganisatie nog beter het nut en de noodzaak van medezeggenschap voor een organisatie. Hoewel ik privé al de nodige bestuurlijke ervaring had opgedaan in patiëntenverenigingen en verschillende clubs, zette ik deze ervaring pas in 2019 in voor de medezeggenschap binnen Defensie. Ik ben van mening dat je de nodige kilometers gemaakt moet hebben, wil je een dergelijke functie goed kunnen bekleden. In de medezeggenschap krijg je namelijk met andere soorten problemen en dossiers te maken dan in je reguliere job. Doordat ik lang meeloop ken ik de organisatie erg goed; dat maakt dat ik situaties snel kan doorgronden. De ervaring als projectleider op grote en kostbare aanbestedingstrajecten rond de aanschaf van simulatoren, leerde me daarnaast snel denken en goed onderhandelen. Die eigenschappen komen nu goed van pas.”

Cultuuromslag grootste uitdaging

Op de vraag welke grote uitdaging Erikjan op zich af ziet komen op het gebied van medezeggenschap, benoemt hij de cultuuromslag. “Door de dreigingen en gebeurtenissen om ons heen, zie je Defensie omvormen van een krimp naar een groei-organisatie. Dat vergt ondernemerschap en innovatie. Dat is qua cultuur vreselijk aanpassen. Snel goede mensen vinden, hen begeleiden en ruimte bieden om zich binnen de Krijgsmacht te ontplooien. Dat doe je door mensen verantwoordelijkheid te geven en niet te ontnemen. Door de controledrang die van oudsher in deze organisatie is ingebakken, zal het lastig zijn om deze regel- en controlereflex de kop in te drukken, maar ik heb goede hoop dat de nieuwe SG hier werk van wil maken.”

Kussen voor betonnen muur

“Vanuit de CMC hoop ik dat we voor nieuwe medewerkers als stootkussen tussen hen en de betonnen muur kunnen blijven fungeren, totdat deze is afgebrokkeld. Het goed laten landen en gemotiveerd houden van je medewerkers is essentieel voor de toekomstbestendigheid van de Krijgsmacht. Zij zijn namelijk ons grootste kapitaal”, aldus Erikjan.

Hij vervolgt: “Doordat je als CMC de belangenbehartiger bent van zowel personeel als de organisatie, is het een interessante maar ook best een pittige job. Je bemoeit je tegen verschillende lastige dossiers aan. Kies je voor de CMC, weet dan dat je een prachtige inkijk krijgt in de organisatie, maar ook dat je moet kunnen doorzetten, weerstand moet durven bieden en af en toe een elleboogstootje uit moet durven delen.”