Afgevaardigde Landmacht: Ernst van der Hoek

Toen Ernst van der Hoek in 2010 lid werd van een medezeggenschapscommissie (MC) verwachtte hij te mogen meepraten over zaken als de kerstpakketten en de planning van het vakantieverlof. De verscheidenheid aan onderwerpen waarover hij daadwerkelijk mocht meepraten verraste hem positief. “Medezeggenschap maakt dat je sturing kan geven aan belangrijke processen, zoals reorganisaties, bedrijfsveiligheid en de bedrijfsvoering. Hoe beter daarbij de samenwerking is tussen de MC en de commandant, hoe beter het proces verloopt.”

Meepraten op alle niveaus

Ernst is ondertussen 33 jaar werkzaam bij Defensie. Ooit begonnen als groepscommandant doorliep hij vervolgens diverse functies, waaronder die van opleidingsontwikkelaar en trainingsbegeleider. Uiteindelijk belandde hij bij de OTC Manoeuvre. De infanterie is ‘zijn ding’. Tijdens die weg raakte hij opnieuw in aanraking met medezeggenschap. Op dit moment is Ernst voorzitter van de MC OTC Manoeuvre en vicevoorzitter GMC Opleidings- en Trainingscommando (OTCo). Daarnaast neemt hij zitting in het dagelijks bestuur van de defensie-onderdeels MC (DMC) CLAS en is hij afgevaardigde van de CLAS in de centrale medezeggenschapscommissie (CMC).  Ernst praat dus mee op alle niveaus en geeft daarmee veel landmachtcollega’s een stem.

Behoud in plaats van werving

Als voorzitter van de MC herkent Ernst de problemen bij het vinden van voldoende leden voor de commissie. Hij zet daarom vooral in op behoud van de leden, in plaats van werving. Zo organiseert hij een uitgebreide training voor de zittende leden, om hen te motiveren en hopelijk te behouden. “De moeilijkheid is dat we bij Defensie een werkwijze hebben van soms 3 jaar op functie, en dan weer door. Dat heeft ook gevolgen voor de positie in medezeggenschap. Het is soms net een duiventil van komen en gaan. Zelf ben ik ook periodes niet actief lid geweest, waarna ik later weer betrokken raakte bij een MC. Dat zie ik ook bij anderen: dat het niet altijd goed is te combineren met een functie. Daarom ben ik mij ook bewust van het voorrecht dat ik heb met mijn vrijstelling voor medezeggenschap.”

Als fotograaf op de werkvloer

Als adjudant in zijn laatste functie mag Ernst zich voltijd met medezeggenschap bezighouden tot aan zijn FLO. Vanuit het opleidingspotje van Defensie (16 bis) heeft hij diverse cursussen fotografie gevolgd, van basisfotografie tot dronefotografie. Daar waar mogelijk fotografeert hij voor de sectie Communicatie van OTCO. “De secretaris-generaal (SG) vroeg mij tijdens mijn eerste overleg met de CMC hoe ik als vrijgesteld lid voorkom dat ik de binding met de werkvloer verlies. Door te fotograferen voor OTCO bevind ik mij veel op de werkvloer en hoor ik wat daar speelt. Daarnaast houd ik de binding door mijn zitting in de MC van mijn eenheid.”

Middelen faciliteren voor thuiswerken

De veranderingen die COVID-19 teweegbracht binnen Defensie hadden vanzelfsprekend ook invloed op de medezeggenschap. Volgens Ernst zijn daar ook positieve ontwikkelingen uit ontstaan. “Het digitale overleggen maakt het eenvoudiger om elkaar te spreken. We spreken elkaar nu vaker dan voorheen. In de periode dat COVID-19 op het hoogtepunt lag hadden we wekelijks overleg met de commandant Landstrijdkrachten over wat er speelde binnen de Landmacht. Als MC denk je met de commandant mee over de veranderingen vanuit het perspectief van de werkvloer en oefen je vanuit daar je invloed uit. We hebben het samen voor elkaar gekregen om middelen te faciliteren voor het thuiswerken. En meegedacht over hoe les te geven in een situatie waarop de leeromgeving niet was ingespeeld.”

Bureau medezeggenschap

Ernst is pas sinds kort lid van de CMC. Hij is van mening dat de commissie zich profileert als een serieuze gesprekspartner, waar een ander niet zomaar meer omheen kan. “Dat zie ik aan de mensen die worden uitgenodigd om toelichting over een onderwerp te geven, die bereiden zich goed voor. De feedback vanuit de CMC wordt ook serieus genomen. De commissieleden vullen elkaar goed aan en nemen elkaar mee. Ieder vanuit zijn eigen kennis en ervaring. Ik denk dat er nog een kans ligt bij het bureau Medezeggenschap op Defensieniveau. Dat plan wordt nu uitgewerkt vanuit de CMC en een masterclass waar ik aan deelneem. Bij de Landmacht begint dit bureau inmiddels vorm te krijgen, hopelijk kunnen we dit doortrekken op Defensiebreed niveau.”


Heb je een vraag aan Ernst? Neem contact met hem op door te mailen naar cmc@mindef.nl

Ernst van der Hoek, afgevaardigde CLAS