Zicht op Operationele Gereedheid dankzij datagedreven werken

Op 2 november, tijdens de commissievergadering van de Centrale Medezeggenschapscommissie, gaf Generaal-majoor Ernst Dobbenberg een presentatie over sturen en verantwoorden op de Operationele Gereedheid. In de AGDEF, het opdrachtenboek van Defensie naast de reguliere bedrijfsvoering, ligt dit jaar meer focus op de Operationele Gereedheid (OG) en het inzetten van eenheden. Om dit in kaart te brengen, maakt Defensie gebruik van datagedreven werken via een dashboard.

Dashboard rapporteert tegen de AGDEF

De AGDEF is de opdrachtenmatrix van Defensie, afgeleid van de ambitie van Defensie. De ambitie is 20% bovenop de inzetbare eenheden in 2023. Hiervoor moet de Operationele Gereedheid (OG) omhoog. Dit staat ook in de Defensienota. Het dashboard rapporteert tegen de AGDEF en wordt gebruikt om de Operationele Gereedheid te meten op drie hoofdlijnen: personele gereedheid, materiële gereedheid, en geoefendheid. Deze drie kunnen de OG en zo de inzetbare eenheden verhogen.

Hoe werkt het dashboard?

Het dashboard maakt onderscheid in capaciteit (brigade) en inzetbare eenheden (elementen van de brigade, zoals bijvoorbeeld een onderzeeboot). Defensie heeft 68 inzetbare eenheden in de Krijgsmacht. Voor al die 68 eenheden is vastgesteld wanneer de personele gereedheid, materiële gereedheid, en geoefendheid op groen of rood staan. Dit is vastgelegd in een basisprofiel, waarin vaststaat wanneer een inzetbare eenheid verklaart naar rood of groen aan de hand van percentages en harde eisen. Rood betekent dat een basisprofiel niet aan de hoofdtaken voldoet en groen betekent dat het wel aan de hoofdtaken voldoet. Het dashboard is dus een actuele status van de inzetbare eenheden van vandaag en geeft meer inzicht in de inzetbare eenheden.

Adequate data

Het dashboard onttrekt informatie uit systemen waarmee de operationele gereedheid gemeten kan worden. Defensie werkt zo steeds meer richting een datagedreven organisatie. Omdat er steeds meer data uit P-systemen getrokken wordt, is de output van het dashboard momenteel redelijk adequaat. Dit helpt de commandant om op basis van de data zijn appreciatie te doen. Defensie trekt nu veel meer uit dergelijke systemen dan voorheen, maar fact based data alleen is nooit genoeg om een uitspraak over de inzetbare eenheden te doen. Daarvoor is altijd de commandant appreciatie nodig.

Appreciatie commandant

Kwantitatieve data alleen is dus niet genoeg om te vertellen hoe het ervoor staat binnen Defensie. Daarom wordt kwantitatieve data wordt altijd aangevuld met kwalitatieve data, namelijk de appreciatie van de commandant over de data. De commandant vertelt wat de data betekent voor een inzetbare eenheid. Zoals eerder vermeld, geeft het dashboard een rode of groene kleur aan om aan te geven of een inzetbare eenheid aan de hoofdtaken voldoet. Als de commandant, ondanks de data, een andere conclusie trekt dan onderbouwt hij dat. Op basis van deze explain compliance vertelt de commandant waarom hij tot een afwijking van de data komt. Op deze manier geeft het dashboard aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve data inzicht in de actuele staat van de inzetbare eenheden van Defensie.

Het dashboard rapporteert tegen de opdrachtenmatrix van de AGDEF. Lees meer over de AGDEF en het BPB-proces dat daaraan voorafgaat.