Wat is de stand van zaken van de Vernieuwing HR IT?

Wat is de stand van zaken en het belang van de Vernieuwing HR IT? Dat vertelde de programmadirecteuren Sylvia Bronmans en Cor van der Krogt tijdens de commissievergadering van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC). Het proces van de Vernieuwing HR IT loopt voorspoedig. Het programma bevindt zich momenteel nog in de afronding van de vooronderzoeksfase. De volgende fase (de initiatiefase) gaat, na besluitvorming in de Programma Board Vernieuwing HR IT in de komende maand, begin 2023 van start.

Het belang

Defensie start het programma Vernieuwing HR IT om de implementatie van het nieuwe HR-model als onderdeel van de Defensienota 2022 te faciliteren. Het nieuwe HR-model is erop gericht de gewenste flexibiliteit en schaalbaarheid te bereiken. Een eigentijds en geïntegreerd HR IT landschap draagt bij aan goede operationele gereedheid, toekomstbestendigheid, succesvolle (interne) samenwerking met focus op de individu en organisatie. Zo hebben medewerkers met de nieuwe (mobiele) dienstverlening 24/7 op een eenvoudige manier HR-gerelateerde zaken binnen handbereik en heeft de commandant 24/7 inzicht in de inzetgereedheid en kan daarnaast medewerkers op HR-zaken begeleiden. Ook geeft dit de HR-medewerker accurate data en tools om het werk goed uit te voeren.

SAP

Voor de vernieuwing en inrichting van de nieuwe HR IT wordt SAP het uitgangspunt. Op 1 juni 2022 heeft het programma Vernieuwing HR IT in samenwerking met SAP Nederland een informatie- en inspiratiedag georganiseerd. Tijdens deze dag heeft SAP de programma’s HR transitie en Vernieuwing HR IT, maar ook de transitiemanagers van de Defensieonderdelen inzichten en (product)ervaringen gegeven betreft de mogelijkheden die SAP kan bieden in het nieuwe HR IT landschap. Deze dag is zeer positief ervaren en deelnemers hebben aangegeven hier graag een vervolg van te zien. Daarom vinden er twee nieuwe inspiratiedagen plaats op 7 en 14 december. Bekijk hier de aftermovie van de inspiratiedag op 1 juni 2022.

Webinar programma Vernieuwing HR IT

Wil jij gezamenlijk terugblikken op de activiteiten en resultaten van het vooronderzoek Vernieuwing HR IT? En wil je de initiatiefase alvast verkennen? Je bent van harte welkom bij het webinar Vernieuwing HR IT op 15 december van 13:30 uur tot 14:30 uur. Tijdens dit webinar komen vragen aan bod als Wat is deze initiatiefase? Hoe gaan we SAP implementeren en waar moeten we rekening mee houden? En hoe gaan we het verandertraject voor de vernieuwing HR IT verder vormgeven”. Ook geven we je de ruimte om vragen te stellen. Om deel te nemen aan de webinar kan een mail worden gestuurd naar HRIT@mindef.nl.