Vaststelling aanwijzing Normenkader planning operationele gezondheidszorg

Op 23 november adviseerde de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) de Secretaris-Generaal (SG) dat de aanwijzing HDP G/03 kan worden vastgesteld. Dit met medenemen van de adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie en Inspectie Militaire Gezondheidszorg omtrent de dynamische evaluatie en doorontwikkeling van de aanwijzing. De SG heeft de aanwijzing vastgesteld en de adviezen worden overgenomen en geïmplementeerd. Hierdoor ligt er nu een cruciaal brondocument, specifiek voor de medische component voor de combat service support van de Nederlandse Krijgsmacht.

Aanwijzing HDP G/03

De aanwijzing HDP G/03 biedt de normen voor de planning van de geneeskundige ondersteuning bij 1) inzet; 2) operaties tijdens inzet; en 3) voor gereedstellings- en militaire activiteiten. Het document (Normenkader planning operationele gezondheidszorg) vervangt de huidige planningssystematiek, verwoord in de Aanwijzing SG V/26 ‘Systeemeisen militaire gezondheidszorg’. Het document is onderdeel van een set documenten die gezamenlijk de militaire gezondheidszorg keten beschrijven en de wijze waarop de governance ingeregeld is.

Met dank aan

De CMC dankt de volgende personen en organisaties voor hun bijdrage aan de vaststelling van de aanwijzing HDP G/03:

  • De Overste Age Jan Schrijer en kolonel Albert Riedstra en hun voorgangers Overste Petra Vissers en Kolonel Peter Maarse van het HDP Cluster Gezondheidskundigbeleid voor hun constructieve inzet en de inhoudelijke gedachtewisseling.
  • De Militair Geneeskundige Autoriteit Commandeur Jelle Bos voor zijn voortschrijdende inzichten, waarin hij zich gesteund ziet door de adviezen van de Inspecteur Veiligheid Defensie en de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg.
  • De CMC werkgroep gezondheidszorg Defensie die zo’n 200 steekhoudende commentaren hebben geleverd op het initiële concept van deze HDP G/03 om tot het huidige resultaat te komen.