CMC ingelicht over werkwijze HR-dienstverleningsmodel

Tijdens de commissievergadering op 10 mei heeft de CMC gesproken met vertegenwoordigers van beleidsvisie HR-domein Defensie. Saskia Klein-Jilderda (projectleider DVM), Amber van Zijp (projectleider DVM) en Cor van der Krogt (plv. programmadirecteur HR IT) gaven een presentatie over de weg naar een nieuw en toekomstbestendig HR-dienstverleningsmodel. Hierbij kreeg de CMC uitleg over wat de werkwijze wordt, nu de aansturing bij het BPD belegd is.

Vernieuwing nodig voor toekomstbestendige organisatie

Voor een toekomstbestendige organisatie is het nodig om het HR operating model en HR-dienstverleningsmodel te vernieuwen. Eerstgenoemde gaat vooral over de inrichting van de HR organisatie, het tweede model gaat voornamelijk over de manier waarop HR de producten en diensten levert en de impact op de ervaring van gebruikers tijdens hun interactie met HR.

Samenwerking met Defensieonderdelen

De CMC stelde de vraag in hoeverre het HR operating model en HR-dienstverleningsmodel uniform moeten zijn voor alle Defensieonderdelen. Dit wordt nog besproken, zo gaven Saskia en Amber aan. Er moet gekeken worden naar wat passend is. Er wordt niet gestuurd op de uniforme employability organisatie vanuit dit project. Wel worden alle Defensieonderdelen gekoppeld in overleg zodat ‘lessons learned’ overgenomen kunnen worden en niet elk Defensieonderdeel tegen dezelfde uitdagingen aan loopt. Vanuit het project HR-dienstverleningsmodel wordt input geleverd voor de nieuwe invulling van HR IT.

Vooruitblik en rol CMC

De presentatie op 10 mei was een eerste contactmoment tussen het projectteam en de CMC. Er zijn afspraken gemaakt dat de medezeggenschap betrokken wordt voor de beeldvorming en later meegenomen wordt in de besluitvorming middels een adviesaanvraag.