CMC gevraagd mee te denken MDIEU-project en duurzame inzetbaarheid

Tijdens de commissievergadering van de CMC op 26 april gaf Astrid Bosma van Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie (ASD) een presentatie over het lopende MDIEU-project Coördinatiepunt DI in beeld. MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden) is een subsidieregeling vanuit SZW die ingezet kan worden voor initiatieven die erop gericht zijn om werknemers gezond werkend hun pensioen te laten bereiken. Deze subsidieregeling loopt van 2021 tot en met 2025. Op dit moment zijn er binnen Defensie zeven lopende MDIEU-projecten gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, behalve op eerder uittreden (LOM).

Centraal overzicht van initiatieven duurzame inzetbaarheid

Bij Defensie zijn er al veel functies en initiatieven gerelateerd aan duurzaam inzetbaarheid van personeel. Er is echter nog geen centraal overzicht en coördinatie van al deze taken gekoppeld aan functies en initiatieven. Het doel van het project Coördinatiepunt DI in beeld is om te zorgen voor coördinatie en verbinding van duurzame inzetbaarheidstaken & -initiatieven Defensiebreed, om zo effectiviteit, kennisverspreiding en borging te bevorderen. Het opzetten van een coördinatiebureau Duurzaam Inzetbaar Defensie kan bijdragen aan deze coördinatie en het creëren van overzicht. Het plan van Astrid is om in samenspraak met de DO-en in kaart te brengen hoe de coördinatie van duurzame inzetbaarheidstaken & -initiatieven, mogelijk in de vorm van een coördinatiebureau, vormgegeven kan worden. De CMC wordt hier actief bij betrokken, gezien de belangrijke rol die de commissie heeft als het gaat om gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.