Jaarverslag 2021

Benieuwd naar de activiteiten van de Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie? Bekijk een overzicht in het jaarverslag 2021.