Medezeggenschap binnen Defensie

De Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) zet zich Defensiebreed in voor personeel en organisatie op het vlak van veiligheid, welzijn en bedrijfsvoering.


Laatste berichten

Zie meer nieuws >


MZ INFO bladen


Word MC-lid!